sluit
Shop Doneer

Kerstoverdenking 2 (Maria): Overeenkomstig Uw Woord

Leestijd: 3 min.

In sommige dingen is Maria, de moeder van Jezus, een voorbeeld voor ons allemaal, niet alleen voor moeders. Er is zoveel dat we van haar kunnen leren!

Ten eerste verscheen de engel aan Maria en zei tegen haar (in Lukas 1:31):

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zak hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over U komen en de kracht van de Allerhoogste zal U overschaduwen. (…) Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Wat het Grieks hier eigenlijk zegt is: ,,Geen woord van God zal zonder kracht zijn.’’ Met andere woorden: elk woord dat God uitspreekt bevat in zich ook de kracht om het te vervullen. Let op het antwoord van Maria:

Zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig Uw woord.

Dat simpele zinnetje ‘overeenkomstig Uw Woord’ bracht het grootste wonder aller tijden voort! Realiseer je dat als je het Woord hebt, als je de beloften hebt, dan hoef je alleen maar te zeggen: ‘overeenkomstig Uw Woord’. Besteed niet te veel tijd om iets bijzonders te bedenken waarvoor je zou kunnen bidden. Want de dingen die jou al gegeven zijn in het Woord van God zijn veel groter en wonderlijker dan alles wat jij ooit zelf zou kunnen bedenken of bidden!

Als je teruggaat naar het Oude Testament in 1 Kronieken 17, dan is de profeet Nathan bij David gekomen en vertelt hem dat hij de vader zou worden van een geslacht waaruit de Messias zal voortkomen en Gods Koninkrijk voor altijd gevestigd zal worden. David was overrompeld dat iets dat zo ver boven alles wat hij als simpele herdersjongen had kunnen bedenken, hem nu overkwam. En dit is wat hij zei in 1 Kronieken 17:23:

Nu dan , Heere, laat dit woord dat U over Uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bewaarheid worden, en doe zoals U gesproken hebt. Zie je wat de wonderwerkende kracht van God in werking zet? ‘Doe zoals U gesproken hebt. Probeer nooit iets groters te bedenken dan wat God al heeft gezegd, want wat Hij al heeft gezegd is veel groter dan wat jij ooit zou kunnen bedenken!

Bedenk eens wat jou is aangeboden in de beloften van Gods Woord. Als je jezelf niet vertrouwd maakt met Gods Woord en Zijn beloften, dan beroof je jezelf! Gods Woord is waar je ontdekt wat Hij voor je heeft. En wat God voor je heeft is veel beter dan wat je ooit zelf kan bedenken. Gods Woord is je schatkamer!

Wat deed dat wonder gebeuren? (Mij geschiede) overeenkomstig Uw Woord. En hoe antwoordde David op deze geweldige belofte van de profeet Nathan? Doe zoals u gesproken hebt. Zo eenvoudig. Geen ingewikkelde theologie. Alleen maar het kennen, geloven, en antwoorden op Gods Woord. Niets wat je ooit kunt bedenken zal je meer opleveren dan dat!


Gebed van de dag

Vader God, ik prijs U voor Uw Woord. Het is vol van leven! U heeft ons heerlijke beloften gegeven voor leven en eeuwigheid en ik zal blijven staan op Uw Woord. Laat Uw wil gedaan worden in mijn leven en in deze wereld. Laat Uw Woord voor altijd gevestigd worden, en doe zoals U heeft gesproken. Amen.


Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.