Shop Doneer

Kijken in de spiegel van Gods Woord

Leestijd: 2 min.
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. (2 Korinthe 3:18)

Als we willen dat onze nieuwe mens, ons nieuwe ik groeit, moet de Heilige Geest ons hart verlichten. Daarbij functioneert de Bijbel als een soort spiegel. Jakobus leert ons dat sommige mensen het Woord van God bestuderen, maar vervolgens onveranderd weg lopen. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.(Jakobus 1:23-24) Het Woord van God aan zulke mensen aanbieden heeft voor hen uiteindelijk niet zoveel zin, omdat ze zichzelf in de spiegel zien, zich vervolgens omdraaien en weglopen, maar direct ook vergeten wat de spiegel hen heeft laten zien; ze nemen niet de maatregelen die nodig zijn.

Het alternatief beschrijft Jakobus ook: Hij echter die zich in de volmaakte wet [verdiept], die van de vrijheid, en daarbij [blijft], die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet (Jakobus 1:25).

De spiegel toont ons de twee naturen, de twee ik’s. Ze laat ons ten eerste zien wie we van nature zijn: de oude ik, de crimineel Barabbas, die rechtmatig en terecht aan het Kruis hoort te hangen. Maar dan, als we dat vonnis erkennen, maar ook Gods beloften geloven, laat de spiegel ons ook zien wie we door genade kunnen worden, de nieuwe ik. Dit is precies wat Paulus zegt in 2 Korinthe 3:18:

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Let opnieuw op het woord ‘veranderd’. Vergeet niet dat Paulus zei dat we veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. In feite worden onze gedachten vernieuwd terwijl we in de spiegel van Gods Woord kijken en de heerlijkheid van de Heer zien. Dat is het beeld waarin God ons wil veranderen — het beeld van God dat wordt hersteld in de nieuwe mens.

We zien ook dat deze verandering in ons een proces is van voortdurende overwinning (“van heerlijkheid

tot heerlijkheid”) en Degene die dit proces bewerkt en begeleidt, is de Heilige Geest. Hij werkt echter alleen in ons als we kijken in de spiegel van Gods Woord!

Gebed van de dag

Heer, ik verootmoedig mij. U bent zo geweldig groot. Dank U wel voor Uw genade. Ik wil Uw heerlijkheid zien. Vernieuw mijn denken. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.