Shop Doneer

Leer de Heilige Geest beter kennen

Leestijd: 3 min.

Als je geleid wilt worden door de Heilige Geest, is het belangrijk om Hem beter te leren kennen. Daarbij is het eerste en belangrijke feit dat we ons moeten realiseren, dat de Heilige Geest een persoon is. Hij is veel meer dan een frase uit onze geloofsbelijdenis. Een opmerkelijke kwaliteit van de Heilige Geest is dat Hij iemand is die Zichzelf wegcijfert. Hij vestigt nooit de aandacht op Zichzelf, altijd op de Heer Jezus Christus. Maar het feit dat Hij Zichzelf wegcijfert, betekent niet dat wij het ons kunnen veroorloven om Hem te negeren.

Laten we kijken naar het evangelie van Johannes, om te zien wat Jezus hierover te zeggen heeft. In deze passage staat Jezus op het punt om zijn discipelen te verlaten voor wat betreft zijn persoonlijke aanwezigheid, en terug te keren naar zijn Vader in de hemel. Hij legt hen uit dat Hij voorzien heeft in hun welzijn, nadat Hij vertrokken is. Zijn voorziening gaat over een andere Persoon die uit de hemel zal neerdalen nadat Hij Zelf daar is teruggekeerd. Die andere Persoon is natuurlijk de Heilige Geest. Jezus zegt in Johannes 16:7:

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

De woorden Helper, Trooster en Raadgever liggen allemaal besloten in het woord dat hier gebruikt voor de Heilige Geest. Het is afgeleid van het Griekse werkwoord ‘parakletos’, wat zoiets betekent als ‘degene die naast ons staat’ of ‘degene die langszij komt’. Het dichtstbijzijnde equivalent hiervan zou bijvoorbeeld advocaat kunnen zijn, wat echter weer een bepaalde juridische lading heeft. Al deze woorden portretteren de Heilige Geest als iemand die naast je staat om je te helpen, om je zaak te bepleiten in de rechtbank, als je zelf niet bevoegd of in staat bent om dat te doen. Hij is de Trooster, de Helper, de Adviseur, de Advocaat, de Raadgever, de Parakleet.

Ik wil kort twee punten benoemen waar we in de volgende overdenking dieper op in zullen gaan: Ten eerste, Jezus zegt: “Ik verlaat jullie als Persoon...” Op het moment dat je dit leest, zit Jezus, als een Persoon, aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Hij is niet op aarde. Toen Jezus zijn discipelen vertelde: “Als ik terugga naar de hemel, zal Ik je een andere persoon sturen (zie Joh. 14: 16)”, was dat woord ‘andere’ bijzonder belangrijk. Waarom? Omdat het benadrukt dat de Heilige Geest net zo zeer een Persoon is als Jezus en de Vader Zelf.

Het tweede punt dat ik wil opmerken, is dat Jezus tegen zijn discipelen zegt: Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden (zie Johannes 16: 7). Wat Jezus hier zegt, verrast vele christenen. Hij zegt eigenlijk: “Je zult beter af zijn als Ik in de hemel ben en de Heilige Geest hier op aarde, dan met Mij op aarde en de Heilige Geest in de hemel.”

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer Jezus, dat U Uw Heilige Geest naar ons toe heeft gezonden als Uw vertegenwoordiger hier op aarde. Help mij om Hem te leren kennen als die wonderlijke Goddelijke raadgever, mijn ‘parakleet’, oftewel mijn advocaat die voortdurend ten behoeve van mij pleit inde hemelse gewesten. Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.