Shop Doneer

Leren afhankelijk te zijn van Gods Geest

Leestijd: 3 min.
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14)

Toen ik Jezus leerde kennen, had ik een krachtige persoonlijke ervaring met de Heilige Geest. Uitgestrekt liggend op de vloer van een legerbarak in de Tweede Wereldoorlog, ervoer ik de kracht van God meer dan een uur lang. Dat was voor mij een totaal vreemde ervaring. Mijn eerste ontmoeting met Jezus was tegelijk ook een ontmoeting met de Heilige Geest en zijn kracht. Vanaf dat moment is de Heilige Geest voor mij altijd een realiteit geweest. Ik bestudeerde de Heilige Geest, geloofde in de Heilige Geest en toen ik prediker werd, preekte ik over de Heilige Geest. Vele, vele malen heb ik gepredikt: je moet wedergeboren worden door de Geest. Terugkijkend moet ik echter tot mijn spijt zeggen, dat ik de Heilige Geest in die tijd eerder gebruikte als een soort hulpdienst, dan als een dagelijkse vriend. Als ik grote problemen had, dan belde ik de ‘ambulance’. Die kwam dan en hielp me altijd, maar mijn relatie met de Heilige Geest bleef krampachtig.

Een belangrijk deel van mijn probleem was dat ik diep ondergedompeld was in religie. Zoals we eerder zagen, passen religie en de Heilige Geest niet bij elkaar. Als ons leven vol is van allerlei religieuze oefeningen, dan krijgen we automatisch de neiging om daarop te gaan vertrouwen, en niet op de Heilige Geest. Vroeger gebruikte ik wel veel geestelijke taal, maar echte geestelijke inhoud ontbrak in mijn leven. Om dat te verhelpen, stond God mij toe om verschillende ervaringen door te maken, die allemaal door Hem waren voorbereid - de een na de ander - om me bewust te maken van mijn totale afhankelijkheid van de Heilige Geest. Terwijl je dit leest, zou het kunnen dat je zelf door tegenslag, verdriet en problemen heengaat. Je zou dan kunnen zeggen: “Waarom, Heer?” Een mogelijke reden dat God deze problemen toestaat in je leven, is om je te laten zien dat je de Heilige Geest nodig hebt — elke dag, ieder uur en elk moment. Er is geen andere manier om in je leven als christen te slagen.

De Heilige Geest is heel bereidwillig. We hoeven Hem nooit te dwingen of Hem te smeken ons te helpen. Het probleem ligt bij onszelf. De Bijbel zegt:

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt (Galaten 5: 17).

Met andere woorden, vanwege de ingebouwde antipathie die onze oude vleselijke natuur heeft tegen de Geest, kunnen we niet de goddelijke dingen doen die de Heer wil. We moeten dus leren om ons niet te laten dicteren door onze vleselijke natuur. Nee, we moeten onze vleselijke natuur juist voor dood te houden – gestorven met Jezus’ dood aan het kruis (zie Galaten 5:24). En dan te leven voor de Heer, door de kracht van de Geest.

Niemand bereikt dat in één keer. Maar als je wilt slagen in je roeping, als jij de koninklijke taak waarvoor je gemaakt bent en die aan jou is toegewezen wilt gaan doen, als je tegenspoed en de kwade krachten van de vijand wilt overwinnen, dan is de les die ik hier overbreng essentieel: Je moet geleid worden door de Heilige Geest.

Gebed van de dag

O Heer, dank U dat U mij wilt helpen om de stem en de leiding van Uw Heilige Geest goed te verstaan… Ik wil leven door Uw Geest en in Uw waarheid Heer! Maak mij hierin een voorbeelde voor vele anderen, dan zal mijn leven optimaal bijdragen aande bouw van Uw koninkrijk! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.