Shop Doneer

Nee zeggen tegen je oude ik

Leestijd: 3 min.
Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 6:11)

Zoals Johannes de Doper over Jezus zei: Hij moet meer worden, ik echter minder (Johannes 3: 30). Dit is een principe dat geldt voor ons allemaal. Hij, Jezus (ons nieuwe ik) moet meer worden, maar ik (ons oude ik) moet minder worden. Maar… alleen naarmate ons oude ik minder wordt, kan ons nieuwe ik méér worden. Voor het nieuwe leven kan doorbreken, moet er eerst dood plaatsvinden. Er komt vrijheid om in de roeping van ons nieuwe leven te wandelen, naar de mate waarin we ons oude leven achterlaten.

Let wel, de oude mens zal zijn bestaan niet zomaar opgeven zonder gevecht. We moeten in twee fasen met hem afrekenen. De eerste fase is dat we in geloof aannemen wat God over de oude mens zegt: dat onze oude mens met Hem gekruisigd is (Romeinen 6: 6). Dit is een historisch feit, dat beschreven staat in Gods Woord en dat we in geloof moeten aannemen. Wij aanvaarden het verslag van de Bijbel, dat de executie plaatsvond in Jezus, toen Hij stierf aan het Kruis. We beschouwen ons oude ik als overleden, ter dood gebracht, en onszelf beschouwen we als levend voor God in Christus Jezus. Wij bevestigen het leven en functioneren van het nieuwe ik.

Ten tweede, het proces dat Paulus beschrijft wordt steeds verder doorgevoerd – het blijft groeien. Wij werken het voortdurend uit in ons dagelijks leven. Paulus zegt:

Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:12-13)

Het oude ik zal proberen door te gaan alsof hij nog steeds rechten heeft, alsof we nog steeds aan hem moeten toegeven, en alsof hij gewoon zijn gang kan gaan. Maar we moeten de eisen van ons oude ik blijven ontkennen. Jezus zei dat de eerste stap bij het navolgen van Hem is: onszelf verloochenen, en dat betekent: nee zeggen tegen jezelf. Dus iedere keer als het oude ik probeert zichzelf opnieuw te laten gelden, in actie wil komen en de controle wil overnemen, zeggen we: “Nee. Je hebt geen recht op mij. Jij bent dood. Ik zal niet aan je toegeven.”

Gebed van de dag

Vader, wat is het geweldig dat ik, door het werk van Uw Zoon Jezus, ben opgestaan in een heel nieuw leven! Ik hoef niet meer tegemoet te komen aan de verlangens en grillen van mijn oude ik. Ik ga in geloof mee met mijn 'nieuwe ik', die leeft voor Jezus, om Hem gelukkig te maken, en hierdoor vele anderen! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.