Shop Doneer

Onverdiende gunst

Leestijd: 3 min.

Ik ken geen ander woord dat de ware boodschap van het Evangelie zo treffend omschrijft. Het is mijn oprechte verlangen dat de betekenis van het woord ‘genade’ jou als lezer ook zo diep zal raken, dat je leven erdoor verandert. Dat is echter afhankelijk van de houding waarmee je het onderwijs over dit nieuwe onderwerp tot je neemt. Als je de genade werkelijk aanvaardt en begrijpt, kun je zegeningen van eeuwige waarde ontvangen. Maar als je er met een zelfgerichte houding naar kijkt, zul je er nauwelijks of geen geestelijke kracht uit kunnen putten, maar zul je eerder gefrustreerd raken.

Ik wil dit thema beginnen met een definitie van het woord ‘genade’. Het is een vrij officiële definitie die door veel bijbelleraars wordt gehanteerd. Ze beschrijft niet de volledige reikwijdte van de genade, maar is wel een goed beginpunt. Die definitie is als volgt:

Genade is de vrije, onverdiende gunst van God voor mensen die deze gunst niet verdienen, of voor hen die oordeel verdienen.

Genade is gratis; ze kan niet verdiend worden; er kan niet voor worden gewerkt. Genade is niet alleen voor hen die het niet verdienen, maar ook voor hen die op basis van hun werken Gods oordeel verdienen. Met andere woorden, op het moment dat wij straf verdienen, schenkt God ons het goede door Zijn genade.

In deze definitie is het woord ‘gunst’ gebruikt als synoniem voor genade. Met name in het Oude Testament worden deze woorden door elkaar gebruikt om hetzelfde begrip aan te duiden. Genade is één van de sleutelbegrippen door de hele Bijbel heen. Genade wordt in het Oude Testament aan ons voorgesteld, en in het Nieuwe Testament tot perfectie gebracht.

In het Nieuwe Testament komt het woord genade 150 keer voor. De gebruikelijke groet van christenen onderling was in het Nieuwe Testament: ,,Genade aan jou, en vrede…” of in de oudere vertalingen: ,,Genade zij u en vrede…’’. Soms werd daar ook nog het woord ‘goedheid’ aan toegevoegd: ,,Genade, goedheid en vrede…” In de volgorde van deze begroeting zou je de wenk kunnen zien, dat om vrede te kunnen ontvangen, je eerst de genade moet krijgen. Ik geloof dat dit waar is: om werkelijke vrede en goedheid te kunnen ervaren, moet je eerst Gods genade kennen.

De meeste geschriften uit het Nieuwe Testament eindigen ook met genade, in zinnen als: ,,De genade van de Heer is met jullie…’’ of ,,Genade is met je geest…” etc. Nu zijn de brieven uit het Nieuwe Testament de belangrijkste bron waardoor wij het leven als christen begrijpen, en van waaruit we Gods principes praktisch toepassen in ons leven. Als je de brieven zo beschouwt, dan begint en eindigt de praktijk van ons leven als christen dus met genade. En zo lang we de genade niet nemen als ons vertrekpunt en ons einddoel, zullen we ons leven als christen nooit echt succesvol kunnen leiden. Zo fundamenteel is het om de genade ten volle te begrijpen.

Het Griekse woord voor genade is ‘charis’ en in het Hebreeuws worden twee verschillende woorden gebruikt, namelijk ‘khen’ en ‘ratson’. Ze worden door elkaar gebruikt om hetzelfde te omschrijven. ‘Khen’ betekent schoonheid en ‘ratson’ betekent plezier of vreugde. In het Hebreeuwse begrip is genade dus altijd mooi en aantrekkelijk.

Gebed van de dag

Heer, wat heerlijk dat uw genade in uw 'thuistaal' geassocieerd wordt met 'schoonheid', 'plezier' en 'vreugde'. Er is zoveel lelijks in de wereld om mij heen, maar U vult me met schoonheid, vreugde, plezier... Overstroom mij Heer, met uw verfrissende douche van genade, als een stroom die schoonspoelt, verfrist en leven geeft. Om uw schoonheid en vreugde door te geven. Amen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.