Shop Doneer

Oproep tot toewijding aan je roeping

Leestijd: 4 min.

Een aantal jaren geleden deed ik de Heer een belofte. Ik zei: “Heer, met Uw hulp zal ik stoppen met alleen maar godsdienstige lezingen te geven. Van nu af aan zal ik, als ik over een onderwerp predik of schrijf, de mensen altijd de gelegenheid geven om datgene te ervaren waar ik over gepreekt of geschreven heb, als dat praktisch mogelijk is.” Daarom wil ik jou, in deze laatste overdenkingen, ook die kans geven. Hier is de belangrijkste vraag: Welke plaats heeft Jezus in jouw leven? De Kerk heeft één Heer: Jezus. De Kerk heeft één Hoofd: Jezus. En wat mij aangaat, ik behoor voor altijd en eeuwig de Heer Jezus Christus toe — naar geest, ziel en lichaam. Hij heeft mij verlost door Zijn bloed toen Hij stierf aan het Kruis, en ik heb mezelf aan Hem gegeven. Kun jij hetzelfde zeggen? Als je dat niet kunt of het niet zeker weet, zou je dan vandaag die beslissing willen nemen? Jouw roeping in God ligt vlak voor je. Neem jij die stap?

Ik wil je aansporen om je leven helemaal toe te wijden aan de Heer Jezus Christus. Dat betekent niet dat je nooit meer zult zondigen, nooit meer problemen zult hebben, of dat je nooit meer fouten gaat maken. Het betekent gewoon dat jij je echt hebt toegewijd aan Jezus Christus, de Heer van de oogst, om een arbeider te zijn in de witte velden die klaar zijn voor de oogst. Je hoeft niet morgen je baan op te zeggen, je meubels te verkopen of je huis op te geven. Als je je aan Jezus Christus toewijdt, dan zal Hij degene zijn die je zegt wat je verder moet doen. Maar als jij je inzet voor je roeping in Jezus Christus, is het leven rijk en vol. Het is spannend en boeiend.

Misschien voel je je hierover wat verward en onzeker. Het zou goed kunnen dat jij niet die diepe vrede en stabiliteit ervaart in je leven als christen. Misschien komt dit doordat je je niet totaal hebt toegewijd en overgegeven. Ben je bereid om je volledig aan Jezus Christus te verbinden— om Hem de rest van je leven en voor de eeuwigheid te volgen? Ben je klaar om je leven aan Hem ter beschikking te stellen, zodat Hij je kan gebruiken voor zijn glorie, op elke manier die Hij wil? Als je dat heel graag wilt, zeg dan nu tegen Jezus: “Heer, ik wil mezelf helemaal aan U geven”

Als je die woorden tegen Jezus hebt gezegd, dan ben je klaar om het volgende gebed te bidden. Neem eerst een moment om gewoon stil te zijn in de aanwezigheid van God. Bid dan dit gebed:

Gebed van de dag

Vader, in de naam van Jezus kom ik tot U. Ik houd van U Heer, en ik dank U voor deze gelegenheid om mijn leven volledig aan de Heer Jezus Christus toe te wijden. Heer, ik sta hier in mijn autoriteit als gelovige in Jezus Christus, en ik maak mezelf nu los van elke band, elke gebondenheid, alles wat me terughoudt van volledige toewijding aan Jezus. Ik verklaar mijzelf vrij in de naam van Jezus en geef mijzelf over in Uw handen, Heer. Ik ben volledig tot Uw beschikking, Heer. U bent het Hoofd van alle dingen, voor de Kerk die Uw lichaam is, en ik ben deel van dat lichaam.

Heer, vanaf dit moment plaats ik mezelf verder onder Uw controle. Ik geloof dat U mij kracht zal geven en zal zegenen om een zegen voor anderen te zijn, U zult mij gebruiken als ik mij voor U inzet en Uw roeping voor mijn leven beantwoord. Heer, ik bid voor de oogst. U hebt ons instructie gegeven om U te vragen, als Heer van de oogst, om arbeiders te zenden voor Uw oogst. Heer, ik presenteer mijzelf aan U als een van deze arbeiders. In lijn met Uw wil voor mij, als het voor U passend is in mijn omstandigheden, mijn situatie en mijn gaven, zendt U mij dan uit in de oogst om Uw arbeider te zijn Heer. Ik reageer met mijn hele hart op Uw roeping voor mijn leven, en ik geef mezelf volledig over aan U en uw roeping voor mij. In Jezus naam, Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.