Shop Doneer

Opstanding als heerlijke toekomst

Leestijd: 3 min.
En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes 2:17)

Wat betreft het nieuwe thema 'de climax van ons levensdoel', wil ik allereerst zeggen dat God geen God is van de anticlimax; dit tijdperk zal niet tot een einde komen met een anticlimax, in tegenstelling tot wat vele miljoenen mensen vandaag denken. Onnoemlijk veel mensen nemen aan dat er na ons sterven niets meer is... we gaan dood en dat was het dan. Nee, God heeft een opwindend plan, een verbazingwekkende gebeurtenis die de redding van onze geest, onze ziel en ons lichaam zal vervolmaken.

Wanneer God dit tijdperk tot een einde brengt en de redding van de mensheid volkomen is, dan zullen ook alle drie de elementen van de menselijke persoonlijkheid compleet zijn. Onze redding is niet volledig totdat ook het lichaam verlost is.

In tegenstelling tot wat de meesten geloven, is het doel van het leven van een christen niet om in de hemel te komen. Dat is waar de meeste christenen stoppen in hun denken. De hemel is slechts een fase in het proces. Het einddoel van ons leven in Christus is dat de geest, de ziel en het lichaam verenigd zijn in een totaal nieuw lichaam. Dat is de bestemming. Dat is waar we naar uitkijken. Als je alleen uitkijkt naar het in de hemel komen, dan heb je het einde van de reis niet gezien.

Kijk eens naar de prachtige woorden van de apostel Paulus in zijn brief aan de Filippenzen. Ik geloof dat dit enkele van de glorieuste woorden in het Nieuwe Testament zijn. Ik lees ze nooit zonder geïnspireerd en uitgedaagd te worden.

Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. (Filippenzen 3:8-14)

Wat was Paulus' doel? Er staat in dit gedeelte geen woord over naar de hemel gaan. Als je sterft, gaan je geest en je ziel naar de hemel, maar je lichaam wordt in één of ander graf gelegd. Maar dat is niet het einde. Het einde komt pas wanneer de verlossing van je lichaam compleet is, en het opnieuw verenigd wordt, vervolmaakt, met je geest en je ziel. Dus Paulus dringt aan: in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan (vers 11). Wat was zijn doel? Niet de hemel, maar de opstanding.

Gebed van de dag

Dank U wel Heer voor de hoopvolle toekomst die ik in U heb, midden in een wereld die voorbij gaat met haar begeerte. Ik doe Uw wil, en weet dat ik daarom blijf tot in eeuwigheid. Voor nu vergeet ik wat achter mij is en strek mij uit naar wat voor mij is, ik jaag naar het doel, zodat ik deel mag zijn van de opstanding. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.