Shop Doneer

Regeren met Christus

Leestijd: 3 min.
Hij heeft ons samen met Hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. (Efeze 2:6, NBV21)

Geestelijk maakt onze identificatie met Jezus ons nu al tot burgers van het hemelse Sion. Dit is niet iets wat nog moet gebeuren — het is al gebeurd door onze identificatie met Jezus. Waar je nu ook bent — in de keuken, in je favoriete luie stoel, in je woonkamer of aan je bureau — dat is slechts je aardse locatie. Je realiseert het je misschien niet, maar je geest bevindt zich tevens op een andere locatie. Jouw geest is bij Jezus, samen met Hem op de troon. Je bent al naar de berg Sion gekomen — het hemelse Sion.

Dit wordt prachtig beschreven in Hebreeën 12. Let op de tijden van de werkwoorden, als we kijken naar deze belangrijke passage: Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. (Hebreeën 12:22-24)

Dit is geschreven aan gelovigen op aarde, en er staat niet: “Je zult komen…”. Er staat: “Je bent gekomen naar de Berg Sion.” Dit gedeelte beschrijft dus onze geestelijke locatie. Niet alleen is er een grote samenkomst van engelen, maar de ware Gemeente is daar in de geest bij elkaar - de Gemeente van de eerstgeborenen (allen die zijn wedergeboren uit de dood in een nieuwe schepping, door het geloof in Jezus Christus). We zijn daar al, in die glorieuze samenkomst. Vanuit het hemelse Sion heersen wij – door onze identificatie met Jezus - namens God, door onze gebeden.

Wij zijn een koninkrijk van priesters. We heersen door het gebed. Dat staat vermeld in Psalm 110:

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. (Psalm 110:1-2)

Jezus heerst al, hoewel zijn vijanden nog wel aanwezig zijn. De staf van autoriteit wordt in de handen van Gods volk geplaatst, terwijl zij hun plaats in Sion innemen. En vanuit Sion gaat de scepter van autoriteit weer uit over de volken der aarde. Op deze manier zijn we geïdentificeerd met Jezus in zijn twee grote bedieningen, als Koning en Priester. En dit is het wonderlijke hoogtepunt van alle aspecten van onze roeping in Jezus Christus.

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer Jezus, dat wij nu al, midden in het tumult van deze wereld, samen met U mogen regeren als koningen en priesters. Help en inspireer ons Heer, om samen met U een voorbiddend leven te leiden, biddend voor de mensen om ons heen, onze buren, op de scholen van onze kinderen, en overal waar Uw kracht nodig is - met name ook in Israël. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.