Shop Doneer

Trouw in het kleine

Leestijd: 2 min.

Ik herinner me een gebeurtenis van enkele jaren geleden in Duitsland, in de bediening van een bevriende voorganger. Hij had in zijn gemeente een jongeman tot de Heer mogen leiden die zwaar drugsverslaafd was geweest. Het brein van deze jongeman was min of meer verdwenen – het functioneerde gewoon niet meer, door de schade van drugsgebruik.

Maar de jongeman had een oprecht geloof in Jezus. Mijn vriend nam hem bij zich in huis en begon hem de beginselen van het leven als christen en van discipline bij te brengen. Na een poosje kon hij een baantje krijgen bij een bedrijf dat hem in dienst nam voor het allereenvoudigste werk: het legen van de prullenmanden en andere simpele klusjes.

De voorganger zei tegen de jongeman: “Ik wil je twee dingen zeggen. In de allereerste plaats, vertrouw op Jezus en vraag Hem om hulp. En verder, wees trouw.” En dus voerde de jongeman zijn taken trouw uit. Na een poosje gaven ze hem een iets hoger baantje. Hij deed alles trouw, altijd biddend, en dat ging zo door totdat hij een vrij verantwoordelijke positie had.

In Duitsland vonden de meeste mensen dat je een diploma van een opleiding nodig had, en hij besloot zich in te schrijven bij een school. Hij ging naar zijn baas om uit te leggen dat hij vertrok en bedankte hem voor alle hulp die hij had ontvangen. Maar toen hij zijn baas vertelde dat hij van plan was weg te gaan, zei de baas tegen hem: “Jij kunt niet weggaan. Jij bent de enige in dit bedrijf die ik kan vertrouwen. Blijf, dan zal ik je opleiden om mijn werk over te nemen.” En zo gebeurde het. Dit is een waar gebeurd verhaal.

Zie je, de sleutel was betrouwbaarheid. Salomo zei:

wie zal een betrouwbaar iemand vinden? (Spreuken 20:6).

Salomo heerste over een groot rijk en had de beschikking over alle uitgelezen mannen van Israël, maar zelfs hij had er moeite mee iemand te vinden die hij kon vertrouwen. Als jij ongeschoold bent, wees dan boven alles betrouwbaar en trouw. Jezus zei:

Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. (Lukas 16:10)

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wilt U ook mij maken tot een inspiratie voor anderen, trouw in het kleine en vol van Uw Geest. Ik wil trouw en betrouwbaar zijn, zoals U ook bent. Vorm mij naar Uw beeld, zodat mensen door mijn leven Uw trouw zien en ervaren. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.