Shop Doneer

Uit Egypte geleid

Leestijd: 2 min.

Aan het eind van Exodus 2 lezen we een prachtig voorbeeld van Gods genade die zichtbaar wordt in hoe God naar Zijn volk kijkt. Het hoofdstuk beschrijft de ellende van Israël in Egypte, en hoe de Heer Zijn gunst of genade aan hen betoont.

Het gebeurde vele dagen daarna, toen de ​koning​ van Egypte​ gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn ​verbond​ met ​Abraham, met Izak en met ​Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen. (Exodus 2:23-25)

We zien dat de Israëlieten wanhopig behoefte hebben aan hulp in hun ellende. Ze zijn niet in staat om zichzelf te helpen. Alles waar ze nog op kunnen hopen is de genade van God. God luistert naar hun geklaag en gehuil en Hij ziet neer op de Israëlieten en deelt hun zorg. Dat is Gods genade. Hij keert Zich in Zijn genade tot de Israëlieten en begint te bewegen en hen te bevrijden. Op het moment dat er staat: En God zag naar de Israëlieten om, begon Gods genade in hun bestaan door te werken.

In 1 Petrus 5:10 staat: De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

Is dat niet schitterend? Hij is de God van alle genade. Met andere woorden, alle genade is afkomstig van Hem; het is een eigenschap die uniek en exclusief bij Hem vandaan komt. Er bestaat geen andere bron van genade. Als je genade wilt, zul je je tot God moeten wenden; Hij is de enige bron van genade in het hele universum. Ditzelfde geldt – zoals we eerder zagen – dus voor echte, blijvende vrede, die immers het eindproduct is van genade.

Let ook op wat genade volgens deze tekst doet. Genade herstelt en versterkt ons. Genade maakt ons sterk, moedig en standvastig, en zet ons weer op onze benen. Genade is de gunst van God die op ons neerziet; Zijn gezicht dat Hij naar ons toe richt. En als God naar ons kijkt en ingrijpt, werkt Zijn genade datgene uit wat op dat moment nodig is in ons leven.

Gebed van de dag

Vader, God van genade. U rust mij toe. U bevestigt mij (wie ik ben in U en ook wie ik mag worden). U versterkt mij - U geeft mij nieuwe kracht! U grondvest mij - U plaatst mijn voeten steeds opnieuw op Jezus de Rots! Halleluja!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.