Shop Doneer

Kerstoverdenking 1 (Maria): God heeft vertrouwen in jou!

Leestijd: 3 min.

Wat denk of geloof jij dat het grootste wonder was dat ooit heeft plaatsgevonden in het leven van een mens? Redding? Dat is prachtig, maar als een ander wonder nooit had plaatsgevonden, dan zou redding nooit beschikbaar zijn. Ik zou willen voorstellen dat het de verwekking van Jezus is, in de maagd Maria. Er is volgens mij geen ander wonder dat daarbij in de buurt komt; als je bedenkt dat God Zelf, in de Persoon van Jezus, kwam in de baarmoeder van Maria en daar ontwikkelde tot een volmaakte menselijke baby.

Ik geloof dat Maria, toen dat gebeurde, zeker niet ouder moet zijn geweest dan zeventien, kijkend naar de cultuur van het Joodse volk in die tijd. Ik ben zo onder de indruk van het geweldige vertrouwen dat God stelde in dit jonge Joodse meisje – dat Hij Zijn hele reddingsplan liet afhangen van haar ja-woord… En het helpt mij ook te begrijpen dat God nog steeds enorme risico’s neemt met Zijn vertrouwen in jou en mij! Door te vertrouwen op onze gehoorzaamheid neemt God een risico.

God nam een risico toen Hij mij riep om een leraar van de Schriften te worden. In 1944 zei Hij letterlijk tegen mij: ,,Ik heb je geroepen om een leraar van de Schriften te zijn in waarheid, geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn’’, en toen voegde Hij toe: ,,voor velen.’’ Dat was in 1944. En God stelde, in zekere zin, vertrouwen in me. En ik heb geen groter verantwoordelijkheidsgevoel, dan trouw te zijn aan dat waartoe God mij geroepen heeft. Ik heb mezelf eraan toegewijd om een zo goed mogelijke Bijbelleraar te zijn. Niet beter dan iemand anders. Ik vergelijk mezelf nooit met anderen. Mijn enige standaard is: Wat kan ik zijn door Gods genade?

En wat ik tegen elk van jullie wil zeggen, is – of je het nu beseft of niet – God heeft in jou een risico genomen. Hij vertrouwt jou een opdracht toe, en als jij het niet doet, zal niemand het doen. Laat me hieraan toevoegen dat het in mijn ogen tragisch is dat we in het algemeen zo weinig verwachten van tieners. Ik voel me echt beschaamd als ik zie dat tieners soms behandeld worden als kinderen… Ze worden vermaakt, geamuseerd. Dat deed God bij Maria niet. Hij had verwachtingen van haar. Ik geloof dat veel van de evangelisatie in onze huidige en toekomende tijd, gedaan zal worden door tieners!


Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U voor het feit dat U Uw Zoon naar ons heeft toegezonden. Dank U voor de risico’s die U met ons neemt – mij inbegrepen. Help mij om U vol vertrouwen te gehoorzamen. Vergeef mij de verkeerde houding of gedachten die ik misschien gehad heb naar de jonge mensen in de Kerk. Zij zijn de mensen die U hebt uitgekozen, precies zoals U mij hebt uitgekozen. Help mij om Uw woorden te spreken in hun leven. Amen


Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.