sluit
Shop Doneer

Vijf veranderingen in ons lichaam

Leestijd: 2 min.

Ik wil vijf veranderingen toelichten die zullen plaatsvinden in je lichaam en die Paulus noemt in de tekst die we gisteren al lazen:

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. (1 Korinthiërs 15:42-44)

Verandering nummer 1: Van vergankelijk naar onvergankelijk. Vergankelijk betekent ‘onderworpen zijn aan verval’ en het omschrijft ons huidige lichaam. Zelfs als we nooit ziek worden, dan nog is ons lichaam reeds aan het aftakelen. Hoe hoger je leeftijd, hoe meer rimpels je krijgt, hoe meer haar je verliest, hoe meer je spierkracht afneemt, en ga zo maar door. Allemaal onafwendbare veranderingen. Toch is God van plan om je lichaam te veranderen van vergankelijk naar onvergankelijk.

Verandering nummer 2 is van oneer (of schaamte) naar heerlijkheid. Heerlijkheid overtreft eer.

Verandering nummer 3 is van zwakheid naar kracht. Kracht overtreft sterkte.

Verandering nummer 4 is van een natuurlijk lichaam naar een geestelijk lichaam. Nu moeten we ons natuurlijke lichaam nog bewust onderwerpen aan onze geest. Straks hebben we geen natuurlijk lichaam meer, maar een geestelijk lichaam.

Tenslotte kijken we naar verandering nummer 5: van sterfelijk naar onsterfelijk. Een onvoorstelbaar en tegelijkertijd zo’n opwindend vooruitzicht…

Voel je je niet fantastisch als je bedenkt dat je deze dingen ook voor jou zijn? Ieder die dit tot zich laat doordringen en het werkelijk gelooft, kan niet anders dan geïnspireerd en geprikkeld raken.

De veranderingen die we zullen gaan ervaren, staan opgesomd bij het slot van Filippenzen 3. Paulus zegt:

… de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Filippenzen 3:20-21)

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel, dat ik mij nu al mag verheugen over de geweldige verandering die mij te wachten staat. Dank U wel dat mijn lichaam mag veranderen van vergankelijk naar onvergankelijk, van oneer naar heerlijkheid, van zwakheid naar kracht, van natuurlijk naar geestelijk en van sterfelijk naar onsterfelijk. Dank U wel voor het enorme voorrecht dat U mijn lichaam gelijkvormig maakt aan Uw verheerlijkte lichaam. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.