sluit
Shop Doneer

Voldoen aan Gods voorwaarden

Leestijd: 2 min.
We moeten onderscheid maken tussen het verdienen van Gods genade, wat onmogelijk is, en anderzijds het tegemoetkomen aan Gods voorwaarden, wat noodzakelijk is. We kunnen Gods overvloed nooit verdienen, omdat die alleen door genade tot ons komt, maar we worden wel geacht te voldoen aan de voorwaarden die God heeft geschapen om zijn overvloed in geloof te ontvangen.
Als we voorbijgaan aan Gods voorwaarden, dan heeft ons geloof geen Bijbelse basis - dan is het arrogante, overmoedige aanname en geen geloof. Om aan Gods voorwaarden te voldoen, moet onze motivatie en houding juist zijn. Daarom is goed om allemaal onze motivaties zorgvuldig en regelmatig te onderzoeken, zeker als het gaat over geld. Onreine motieven kunnen zijn:
1. Geld of rijkdom tot afgod maken: hebzucht, die afgoderij is (Kolossenzen 3:5); Geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te hunkeren, zijn sommigen afgedwaald van het geloof (1 Timotheüs 6:10).
2. Rijkdom najagen op een zondige manier: De man die oneerlijk rijk wordt, is als een patrijs op vreemde eieren. Ik zal hem alles ontnemen, nog voor hij oud is; op het eind van zijn leven blijkt hij een dwaas (Jeremia 17:11, GNB).
3. Vertrouwen op rijkdom als basis voor zekerheid en een prettig gevoel: Wie bouwt op zijn rijkdom komt ten val (Spreuken 11:28, WV).
4. Rijkdom gebruiken voor zelfgerichte doelen of eigen winst: Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm (Spreuken 11:24, NBV).
In Lukas 12:16-21 vertelt Jezus de gelijkenis van een rijke man die grotere schuren bouwde om zijn winst in op te slaan. Maar de Heer zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen (vers 20). En Jezus voegde eraan toe: Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God (vers 21). Het eerste waar we rijk in zouden moeten worden is in God, door Hem onze tienden en offers te geven voor het bouwen van zijn koninkrijk.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik door geloof Gods overvloed ontvang - toets mijn hart Heer, zodat ik voldoe aan de voorwaarden om uw voorziening in genade te mogen ontvangen. Behoed mij voor overmoed, Vader. Dring diep door in mijn hart, met de wijsheid van Uw Woord op het gebied van financiën, zodat ik altijd de Gever zal zoeken en nooit de gift. Omdat Jezus mijn armoede onderging, zodat ik mag delen in Zijn overvloed. Amen.