Shop Doneer

Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven

Leestijd: 3 min.

In Psalm 47:3-5 staat hoe God omging met Zijn volk, Israël:

Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. Volken onderwerpt Hij aan ons, naties brengt Hij onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis: het heerlijke land van Jakob, die Hij heeft liefgehad.

God zei niet tegen Israël: Ga op zoek naar het beste stuk land en grijp het. Hij zei dat Hij hen een plaats zou geven, die Hij had uitgekozen. In verband met dat land, wordt het woord ‘heerlijk’ gebruikt. God had beter voor hen gekozen dan ze ooit zelf hadden kunnen kiezen. Toen op een gegeven moment de vraag rees of ze hun erfenis wel in bezit zouden krijgen, vocht de Heer persoonlijk voor hen en wierp landen aan hun voeten.

Als we erop af gaan en het zelf grijpen, dan hebben we geen God die voor ons vecht. Dan komen we waarschijnlijk in een oorlog terecht, die we zullen verliezen. Maar het is niet nodig zelf te grijpen, want God zal al het nodige doen om ons onze erfenis te doen toekomen.

Een belangrijk feit dat we leren uit de Bijbel, is dat onze erfenis de enige plaats is waar we werkelijk tot rust kunnen komen. Mozes zei tegen het volk Israël, toen ze nog ten oosten van de Jordaan stonden:

Want gij zijt nog niet gekomen tot de rustplaats en het erfdeel dat de Here, uw God, u geven zal.

God was bezig hen te leiden naar hun erfdeel, en wanneer ze daar aangekomen waren, dan zouden ze eindelijk tot rust komen. Waarom zijn er zoveel rusteloze christenen? Omdat ze nog nooit zijn aangekomen bij hun erfdeel. Hoe komt dat? Omdat ze God nog nooit de gelegenheid gegeven hebben om het aan hen te geven. En hoe komt dát? Omdat ze altijd hebben gedacht dat ze het voor zichzelf moesten grijpen.

Er zijn nog een paar andere belangrijke dingen te zeggen over wat God ons geeft.

Ten eerste, in Johannes 10:29 zegt Jezus iets geweldigs: Mijn Vader, die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen...

Ik heb deze tekst opgezocht in verschillende vertalingen en in al die vertalingen blijkt ongeveer hetzelfde te staan. Ook in het Grieks heb ik dit vers opgezocht en deze vertaling komt het best overeen met de grondtekst: Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven... Wat een adembenemende uitspraak! Uiteindelijk is het belangrijkste en meest onweerstaanbare wat er bestaat, absoluut zeker, niet te evenaren of omver te werpen, datgene wat de Vader gegeven heeft. Dat is prachtiger en beter dan alles. Geen kracht, geen hel, geen demon of slechte leider of machthebber kan het ongedaan maken, omverwerpen of ontbinden.

Het was een kenmerk van Jezus, dat Hij nooit iets anders wilde dan datgene wat de Vader hem gegeven had. Er was geen macht die ooit van Jezus af kon nemen wat de Vader hem gegeven had. En wat voor Hem geldt, geldt in precies dezelfde mate ook voor jou en mij. Wat de Vader aan jou en mij gegeven heeft, overtreft alles. Het belangrijkste goed in het hele universum, is wat de Vader gegeven heeft.

Gebed van de dag

Dank U hemelse Vader, dat datgene dat U mij geven wilt, alles overtreft wat ik zelf kan bedenken. Wilt U mij leiden naar mijn erfdeel, zodat ik tot rust mag komen. Vader, ik wil alleen datgene wat U mij geeft, en niets en niemand kan dat van mij afnemen. Met mijn Heer Jezus mag ik zeggen: Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven... Amen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.