Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Wat redding allemaal inhoudt

Leestijd: 3 min.

Als Jezus door God is aangewezen en benoemd als 'Redder', moeten we ook begrijpen wat die redding eigenlijk inhoudt. Om de volledige reikwijdte hiervan te begrijpen, kijken we naar de betekenis van een Nieuwtestamentisch Grieks werkwoord: sozo. Meestal wordt dit vertaald met 'redden', maar het wordt ook op vele andere manieren vertaald, zoals bijvoorbeeld met 'genezen', 'herstellen', 'bevrijden' of 'behouden'. Het woord sozo komt in de evangeliën in totaal vijftig keer voor. En iedere keer dat het wordt gebruikt, beschrijft het een onderdeel van de totale redding waarin God heeft voorzien in Jezus de Redder. De optelsom van al deze woorden sozo is dus de allesomvattende redding die Jezus brengt.

Dit woord komen we tegen bij het verhaal van de vrouw die al vele jaren bloedingen had en die medisch gezien ongeneeslijk ziek was. Zij kwam naar Jezus toe te midden van een menigte. In geloof raakte ze de zoom van Zijn kleed aan en werd wonderbaarlijk genezen. En toen gebeurde het volgende:

Jezus keerde zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, Uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. (Mattheüs 9:22)

Het woord dat hier vertaald is met 'behouden' is dat Griekse woord sozo: Uw geloof heeft u gered. Het bleek echter niet alleen te gaan om de redding van haar ziel, het was ook de genezing van haar lichaam.

In Lukas 8 lezen we over iemand die door een legioen demonen bezet was. Toen hij bij Jezus kwam, dreef de Heer de demonen uit en genas hem. We lezen het laatste deel van het verhaal:

Ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was, en ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand; en ze werden bevreesd. Ook berichtten zij die het gezien hadden hun hoe de bezetene verlost was. (Lukas 8:35-36)

Het Griekse woord dat hier vertaald is met 'verlost', is eveneens sozo. Dus we zien dat bevrijding van geestesziekte en demonische onderdrukking eveneens deel is van de totale sozo (redding) in Jezus.

In Lukas 8:50 lezen we hoe Jezus ging naar het huis van Jaïrus, de leider van de synagoge, wiens dochter zojuist gestorven was. Maar Jezus zei: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden (sozo) worden. Hier ging het dus over een opwekking uit de dood.

Paulus gebruikte het woord ook, toen hij sprak over zijn vertrouwen in Gods kracht om hem te bewaren tot het einde van zijn leven. In 2 Timohteüs 4:18: En de Heere zal mij redden van alle boos werk en mij verlossen (sozo) tot in zijn hemels Koninkrijk. Dus redding betekent ook Gods doorgaande bewaring van Zijn volk.

'Redding' is dus Gods totale voorziening voor iedere nood van de mensheid, nu en in de eeuwigheid.

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik wil naar U kijken voor alle aspecten van redding die ik in mijn leven zelf nodig heb, maar ook die ik namens U door gebed mag doorgeven aan anderen: eeuwige redding, genezing, geestelijke vrijheid en totaal herstel. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NIEUW ZEELAND

Na een zesdaagse Facebook-campagne was er enorm veel belangstelling voor Dereks onderwijs en het werk van DPM. Bid dat deze belangstelling blijft toenemen, en dat diegenen die contact met het werk hebben opgenomen om meer van Dereks boodschappen te ontvangen, hierdoor gezegend worden en vertellen over DPM in hun kerken en vrienden.

GETUIGENISSEN NIEUW ZEELAND

  • Tijdens de pandemie-lockdown hebben we 25 gratis e-books en enkele audio-boodschappen beschikbaar gesteld op onze website. Ze waren hier en in 27 andere landen heel populair.
  • De leider van onze digitale afdeling, James, en zijn vrouw Maddy, hebben onlangs de Derek Prince Video Bijbelschool doorgenomen en plaatsten op onze Facebook pagina wat ze ervan leerden (https://www.facebook.com/DPMNZ/).
    Eén van de kijkers deelde dat, nadat ze De basis van bevrijding, deel 2, had beluisterd, ze zich realiseerde dat haar vriendin, die heel ziek was geweest door het chronische vermoeidheid syndroom, hoogstwaarschijnlijk onder een vloek leefde. Haar vriendin keek naar het onderwijs en kwam tot het besef dat ze inderdaad onder een vloek was. Ze bad het gebed om bevrijding en voelt zich nu een heel ander mens!