Shop Doneer

Zondige hartstochten

Leestijd: 3 min.
Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Galaten 5:19-21

Als we proberen om rechtvaardigheid te bereiken door wet, dan geven wij onze oude, vleselijke natuur de ruimte. Dat is waarom er zoveel problemen ontstaan bij wettische mensen. Het waren de wettische mensen die Jezus en de apostelen kruisigden, niet de hoeren en de tollenaars. Ik durf ondubbelzinnig te stellen, dat religieuze mensen Gods grootste probleem zijn.

We zien het duidelijk staan in Romeinen 7:5: Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.

Waarom wekt de wet zondige hartstochten op? Hoe kan het, dat de wet deze hartstochten prikkelt? Omdat als ik functioneer onder de wet, ik eigenlijk zeg: “Ik zal het zelf doen.” Daarmee vertrouw ik dus op mijn eigen vleselijke natuur. En als ik vertrouw op mijn vleselijke natuur, dan komt datgene vrij wat in mijn vleselijke natuur aanwezig is. In Galaten 5:19-21 lazen we wat die werken van het vlees zijn – en het is geen lijst om trots op te zijn.

Op het moment dat wij beginnen te vertrouwen op onze eigen natuurlijke mogelijkheden en rechtvaardigheid, zien we grofweg vier categorieën van werken van het vlees geprikkeld worden.

  1. Seksuele immoraliteit (overspel, hoererij, onreinheid)
  2. Het gebied van het occulte en valse religie (afgoderij en toverij)
  3. Genotzucht (dronkenschap en zwelgpartijen – niet zelden met verslaving als gevolg)
  4. Elke vorm van strijd en verdeeldheid (dit is de grootste categorie: vijandschap, ruzie, jaloezie, woede, onenigheid, afwijking in leer, moord…)

De laatste is ook de reden dat kerken verdeeld raken en scheuren. Waar het echt om gaat, is vaak niet de leer of theologie, maar de vleselijke natuur. De vleselijke natuur kan niet eens met zichzelf omgaan, laat staan met een broeder of zuster in de Heer. Zodra christenen vleselijk worden in hun denken en handelen en hierin volharden, kun je wachten op een scheuring of afscheiding. Waarom hebben zoveel denominaties zoveel verschillende variaties? Waarom is er zoveel scheuring? Vanwege het wettisch denken, dat deze verschrikkelijke werken van het vlees de ruimte geeft.

De meeste christenen slagen er nog redelijk in weg te blijven van dronkenschap en immoraliteit, maar het lukt ze niet om weg te blijven van strijd, bitterheid en verdeeldheid. God geeft genade aan de nederige, niet aan degene die erop staan dat ze gelijk hebben.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U mij bewaart en dat deze hele verschrikkelijke lijst uit Galaten 5 geen enkele plaats krijgt in de dagelijkse praktijk van mijn leven! Heer, vernieuw mij opnieuw van binnenuit en vul mij opnieuw met Uw Geest, tot overlopend toe! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.