sluit
Shop Doneer

Investeer in mensen - Afrika 2024

Leestijd: 4 min.

Beste vriend/vriendin,

Overal horen we de roep om ‘groter, beter, nieuwer.’ Maar soms vraagt de Heer ons hetzelfde als wat Hij aan Mozes vroeg in Exodus 4:2: ‘Wat heb je daar in je hand?’ Waarom? Omdat wij soms zoeken naar nieuwe dingen, terwijl Hij ons eraan herinnert dat we al iets tot onze beschikking hebben, iets binnen ons bereik. Dat geldt ook voor ons zendingswerk in Afrika. Door gebruik te maken van zowel bestaande als nieuwe technologieën, zien we overal in Afrika deuren opengaan voor Dereks Bijbelonderwijs.

De kracht van radio

Volgens BBC World Service was de eerste radio-uitzending in Afrika waarvan melding werd gemaakt in 1923 in Zuid-Afrika. Al honderd jaar zijn radiouitzendingen een krachtige en effectieve manier om de Afrikaanse landen te voorzien van nieuws, onderwijs en het Evangelie. In oktober 1978 zei Derek het volgende over ontwikkelingen in zijn bediening vanaf zijn huwelijk met Ruth:

In februari 1979, slechts vier maanden nadat we trouwden, werd mijn dagelijkse radioprogramma ‘Today with Derek Prince’ uitgezonden via acht radiostations in de Verenigde Staten. De visie die God me hiervoor gaf was: ‘Verkondig! Verkondig korte, eenvoudige boodschappen, die makkelijk te begrijpen zijn, en waarin je belangrijke basisprincipes uit de Bijbel uitlegt.’

Dereks mandaat van de Heer heeft zeker vruchtgedragen in Afrika. In vele landen reageren we op de vraag om Dereks radiobediening. We investeren meer en meer in dit medium om mensen te bereiken die uit stammen komen met een mondelinge traditie, maar die niet perse goed kunnen lezen.

Onderwijs in de eigen taal

Onze medewerker in Madagaskar ervoer vorig jaar een sterke roeping om zich nadrukkelijker te richten op radiouitzendingen. Hij ervoer dat de Heer sprak dat als hij Dereks onderwijs zou gaan uitzenden via de radio, hij veel meer mensen kon bereiken dan via evangelisatiediensten. Daarom zijn we vorig jaar begonnen Dereks onderwijs in het Malagasy uit te zenden via zeven radiozenders in Madagaskar.

Hoewel er op steeds meer plaatsen toegang is tot het internet, worden radiouitzendingen nog altijd gezien als de beste manier om de Afrikaanse bevolking te bereiken. Door radio kunnen lokale werkers hun volksgenoten bereiken in hun eigen taal. Voor 2024 is ons plan om Dereks onderwijs in nog meer Afrikaanse talen en dialecten te vertalen en uit te zenden.

Dagelijkse overdenkingen

Een tweede speerpunt voor ons werk in Afrika is het bevorderen van discipelschap. Hiervoor moet iemand regelmatig stevig, betrouwbaar Bijbelonderwijs en leiding ontvangen van de Heilige Geest. Deze maand beginnen we met het vertalen van Dagelijkse Overdenkingen. Ons nieuwe internationale digitale ondersteuningsteam heeft software gebouwd waarmee het vertalen van de overdenkingen sneller en eenvoudiger kan. Zodra een serie overdenkingen klaar is, kunnen ze direct op websites en social media worden gedeeld. Verder zijn er plannen om de overdenkingen in te spreken voor radio en online streaming.

Er is gestart met het vertalen van Gods Levende Woord (365 dagen) in Hausa (een taal in noord Nigeria en Niger), in Swahili (Kenia, Tanzania en het oosten van de Democratische Republiek Congo) en Amhaars (Ethiopië). In het Nederlands telt dit boek ruim 400 pagina’s. De vertaling van dit boek kost per taal ongeveer 2.500 euro. Voor het digitale werk, het inspreken en de radiouitzendingen zelf komt daar per taal nog zo’n 10.000 euro bij.

Voor de meesten van ons zijn deze bedragen onbetaalbaar. Maar wil je overwegen om de vertaling en uitzending van 1 dag (zo’n 28 euro) of een week (zo’n 200 euro) mogelijk te maken?

Bijbelverspreiding

In het boek Het Beest of het Lam (nog niet verkrijgbaar in het Nederlands) schrijft Derek waarom de Bijbel zo belangrijk is in het leven van een gelovige:

Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht (Psalm 33:6). Door het Woord en door de Geest is het universum tot stand gekomen. De gecombineerde kracht achter de hele schepping schuilt in Gods Woord en Geest samen.

Tijdens ons werk in Afrika merkten we tot onze ontsteltenis hoe weinig mensen, zelfs voorgangers, een Bijbel hebben. Daarom was het een geweldig voorrecht om samen te kunnen werken met een Bijbeluitgever die Bijbels uitgeeft in meerdere Afrikaanse talen. In de afgelopen negen jaar hebben we hierdoor 66.000 Bijbels in verschillende Afrikaanse talen kunnen verspreiden. We willen dit graag blijven voortzetten, want iedereen moet toegang hebben tot Gods Woord!

Groeiende behoefte aan Bijbelscholen

Naast die toegang trainen we ook structureel gelovigen. Iedere dag worden studenten door heel Afrika heen getransformeerd door de kracht van Gods Woord en Geest samen. De studiematerialen die worden gebruikt zijn o.a. Dereks Bijbelmaterialen en de Bijbel die we aan iedere student uitreiken.

De vraag naar Bijbelscholen groeit, maar onze voorraad Bijbels slinkt snel. Vanwege de toegenomen vraag willen we dan ook nieuwe Bijbels bestellen. Een Bijbel in een lokale Afrikaanse taal kost gemiddeld 9 euro. De kosten van een Engelse studiebijbel zijn zo’n 25 euro. Wil jij overwegen om Gods Woord bereikbaar te maken voor de studenten, gevangenen, soldaten, politiemedewerkers en anderen die ons om een Bijbel vragen?

Bedankt voor je hulp

De Heer biedt ons prachtige kansen om meer en meer Afrikaanse mensen te bereiken. Het kostbare partnerschap dat je met ons vormt door je gebeden en giften is een grote zegen voor het team van DPM Afrika. Wil je ons alsjeblieft blijven steunen om de impact van Dereks onderwijs in Afrika uit te breiden? Bij voorbaat willen we je enorm danken voor iedere gift die je hieraan kunt bijdragen.

In Christus’ liefde verbonden,

Peter Lindop - DPM Afrika
Paul Storms - DPM Nederland en België


Download zendingsbericht als pdf