Shop Doneer

Investeer in mensen - Midden-Oosten 2023

Leestijd: 4 min.
Investeer MO november 2023

Beste vriend/vriendin,

Voel jij je wel eens overweldigd door alle verhalen over de vele vluchtelingen uit het Midden-Oosten en hun moeilijke omstandigheden? Zou je willen dat je iets voor hen kon doen? Ik wel. En het goede nieuws is: Dat kan! Dat hoorde ik van Leila* & Amir*, twee van onze medewerkers die deze zomer naar een Syrisch vluchtelingenkamp in Libanon reisden. Ik wil graag hun verhaal met je delen als bemoediging dat jouw gebeden en giften er echt toe doen.

God van hoop en vreugde

“Toen we voor het eerst in het kamp aankwamen, voelde ik me overweldigd”, vertelt Leila. “Eindeloze rijen tenten, duizenden mensen die weinig meer bezaten dan de kleren die ze droegen, geen water, geen elektriciteit, nauwelijks eten of medische voorzieningen. De problemen leken gewoon te groot. Wat konden we ooit doen om te helpen?

Het vluchtelingenprobleem in Libanon is inderdaad enorm. Bijna een kwart van de totale bevolking is vluchteling en leeft in een vluchtelingenkamp. Maar God is goed. Enkele jaren geleden werd dominee Ji-Hoon*, een Koreaanse zendeling, door God geroepen om met zijn gezin naar Libanon te verhuizen. Daar kocht hij een pand pal naast een vluchtelingenkamp. Sindsdien zetten Ji-Hoon en zijn team zich dag en nacht in om Gods liefde met woorden en daden te laten zien. Daarbij gaan ze actief met de vluchtelingen in gesprek over Jezus en houden ze Bijbelstudies met hen.

Vluchtelingenkamp

Deze Bijbelstudies spelen een belangrijke rol bij het bereiken van degenen die nog niet eerder met het evangelie zijn bereikt. Dereks boek Fundament van geloof door Bijbelstudie is een van de materialen die ze gebruiken om het Evangelie uit te leggen. Velen staan ​​open voor Christus.

Daarom zijn we enorm dankbaar voor vrienden zoals jij, die het door giften en trouwe gebeden mogelijk maken om mensen zoals Leila*, Amir* en Pastor Ji-Hoon* te ondersteunen bij het verkondigen van het levensveranderende Goede Nieuws van God. Jouw steun aan dit zendingswerk is onmisbaar.

Vrijuit spreken over Jezus

Waar eerst een gevoel van wanhoop was af te lezen van Leila’s gezicht, begon ze te stralen toen ze haar verhaal vervolgde. “We ontmoetten enkele Syrische vrouwen die tot geloof in Jezus waren gekomen terwijl ze in het kamp woonden. In hun ogen zagen we het verschil: ze hadden hun anker in Christus gevonden, dieper dan hun omstandigheden.” Deze transformatie belichaamt het verschil dat jouw steun kan maken: wanhoop veranderen in hoop en nieuw perspectief.

Leila*, afkomstig uit Egypte waar het verboden is om het evangelie aan moslims te verkondigen, sprak haar verbazing uit over de mogelijkheid om openlijk van Jezus te getuigen in het kamp. “In Libanon is er vrijheid van godsdienst, in tegenstelling tot mijn eigen land en ook Syrië. En omdat Pastor Ji-hoon* deze vluchtelingen al zo lang dient, heeft hij hun vertrouwen gewonnen. Daardoor staan ze open voor zijn boodschap van hoop. Die hoop is alleen te vinden in het kennen van God. De Verenigde Naties kunnen hun problemen niet

oplossen. Pastor Ji-hoon* ook niet. Alleen God Zelf kan dat.”

Leila* en Amir* verdiepten zich met de vrouwen uit het kamp in Gods beloften, o.a. met Dereks proclamatiekaarten. Omdat veel vrouwen analfabeet waren, hielpen ze hen Gods beloften uit het hoofd te leren. De vrouwen wilden de proclamatiekaarten graag meenemen om in hun tent op te hangen, omdat er altijd wel iemand zou zijn om de troostende woorden van God voor te lezen. “Wij konden hun omstandigheden niet veranderen. Maar we konden wel een arm om hen heen slaan en met hen bidden als eerste stap op weg met Jezus, de Enige die echte hoop en een toekomst kan geven.”

Help mee - bied hoop en hulp!

Hoop … We weten allemaal uit persoonlijke ervaring dat hoop onbetaalbaar is. Voor deze Syriërs maakt hoop op God echt een verschil, elke dag weer! En daarom gaan we door met het bereiken van onbereikten, met Gods Woord en Geest. Niet alleen in dit vluchtelingenkamp, ​​maar ook in Syrië zelf, waar we via ons netwerk Dereks boeken verspreiden onder de geheime gelovigen die daar nog wonen, samen met hulpgoederen zoals dekens en brandstof. Deze gelovigen vertellen ons dat Dereks Bijbelonderwijs een enorme bemoediging voor hen is om ondanks alle moeilijkheden toch vol te houden.

Maar de nood is echt groot, en we hebben je hulp hard nodig. Jouw gift, hoe klein of groot ook, maakt een enorm verschil.

Bijbelstudie

Ons team is al bezig met de plannen voor hun volgende medische zendingsreis naar het kamp, die €6.000 kost. Jouw gift van €50 of meer zorgt ervoor dat Dereks onderwijs, samen met medicijnen en andere hulpmiddelen, onder de vluchtelingen kan worden verspreid.

Om de vele analfabeten onder het Koerdische volk in Syrië te bereiken, willen we Dereks materiaal vertalen in het Kurmanji en er gesproken videoclips van maken. Dit ambitieuze project kost €25.000 om werkelijkheid te worden. Door een bijdrage help je actief mee om deze onbereikte groep te bereiken met Gods Woord.

Het verzenden van Dereks Arabische boeken naar Libanon en Syrië kost ongeveer €6.000 per zending. Jouw gift van €20 of een ander bedrag maakt het mogelijk om gelovigen in Syrië en andere landen in het Midden-Oosten te bemoedigen in hun strijd om vol te houden in hun geloof.

We hopen dat dit verslag van onze zendingswerkers je heeft bemoedigd. Ook hopen we dat je dit werk wilt steunen met je gebeden en een gift. Door Dereks Bijbelmaterialen in handen te geven van mensen als Amir*, Leila* en Pastor Ji-hoon*, help je mee om discipelen van Jezus Christus te maken op plaatsen waar we zelf niet kunnen komen.

Dank je wel!

Download zendingsbericht als pdf