Shop Doneer

Vietnam update december 2023

Leestijd: 5 min.


Beste vriend/vriendin,

We zijn enorm bemoedigd door wat we in 2023 hebben mogen zien in Zuidoost-Azië. In oktober had ik de kans om onze werkers in Zuidoost-Azië voor het eerst persoonlijk te ontmoeten, en dat was een geweldige ervaring. Ik was onder de indruk van hun liefde en enthousiasme, en van hun verhalen. God is volop in beweging! Ik wil graag een paar geweldige getuigenissen van Pastor 'D' (laten we hem vanaf nu Daniël noemen) uit Vietnam met je delen. Het korte filmpje over hun reis op de motoren is ook een een aanrader...

Afgodendienst

Daniël en zijn team trekken regelmatig naar afgelegen bergdorpjes om het Evangelie te verkondigen. Ondanks moeite en vervolging laten ze zich niet tegenhouden.

Zo trokken ze in november naar de H’re-stam, in een bergachtig gebied in Vietnam. De mensen in deze stam aanbidden van oudsher de zogenaamde Yang-goden. Ze menen dat deze goden beslissen over zaken als de oogst en de gezondheid van mensen. Ook voorouderverering is heel gebruikelijk.

‘Tijdens onze zendingsreis konden we het evangelie delen met zo’n 50 H’re vrouwen’, vertelde Daniël. ‘God raakte hun hart! Vele vrouwen bekeerden zich en God genas zieken. We gaven de vrouwen proclamatiekaarten over verschillende thema’s en leerden ze hoe deze Bijbelteksten konden gebruiken om hun geloof konden versterken. Al wonen deze vrouwen nog zo afgelegen, God ziet hen niet over het hoofd!’

Mensen van het levende water

Daarna trok Daniël met zijn team naar de Jarai-stam. De naam 'Jarai' (ចារ៉ាយ - Charay) betekent "Mensen van de stromende rivier", maar we bidden dat zij spoedig bekend zullen staan ​​als het Volk van het Levende Water, vanwege hun geloof in Christus.

‘Het was een lange rit (inclusief een nacht in een slaapbus over hobbelige wegen) voordat we het dorp bereikten. Hier hebben we, samen met plaatselijke christenen, een evangelisatiecampagne gehouden voor 200 kinderen. Ook gaven we seminars voor christelijke leiders en voorgangers uit de bergdorpen. Deze seminars werden bijgewoond door 40 leiders en 30 gemeenteleden. We gaven onderwijs uit het materiaal van Derek Prince, met name uit De Omwisseling aan het kruis en Man en Vader. Het was ontroerend te zien hoe diep God zowel de kinderen als hun leiders raakte. Velen van hen riepen het hardop uit tot God.’

Daniël merkte dat het Jarai-volk echt honger heeft naar Gods Woord. ‘Er is meer nodig dan alleen verkondiging, het is zo belangrijk dat we een proces van discipelschap aanbieden. Degenen die Jezus Christus als hun Heer en Verlosser hebben aanvaard, moeten leren hoe ze met Hem kunnen wandelen.’


Opgepakt, maar niet gestopt

In het gebied van de Jarai zijn veel leiders en predikanten meerdere jaren - soms wel vier tot acht jaar - in de gevangenis beland vanwege het prediken van het evangelie.

‘Ik ontmoette een man van 68 jaar die acht jaar in de gevangenis had gezeten, alleen maar omdat hij het evangelie aan zijn eigen stam had gepredikt’, vertelde Daniël. ‘Deze man was van dorp naar dorp gegaan om Jezus te prediken. Dat vormde het bewijs tegen hem. Maar na acht jaar gevangenschap was hij sterker dan ooit voor de Heer. En nu, op zijn 68e, leidt hij nog steeds een kerk en helpt hij jonge mannen om staande te blijven in hun geloof. Wat een voorrecht dat we deze leider mochten bemoedigen en helpen met Bijbelonderwijs van Derek.’

Onlangs werd Daniël zelf ook gearresteerd, terwijl hij bezig was het evangelie uit te leggen aan een groep van zestig studenten. Drie politieagenten drongen binnen en begonnen de bijeenkomst en alle aanwezigen te filmen. Ze arresteerden Daniël en zijn team en namen hen mee naar het politiebureau voor ondervraging. Ze wilden achterhalen waar zijn gemeenten zich bevinden en een einde te maken aan hun bijeenkomsten. Na enkele uren werden ze voorlopig vrijgelaten, maar de volgende dag ging het verhoor verder.

Daniël vertelde: 'Het is zwaar, beangstigend en enorm vermoeiend om dit mee te maken, maar de Heer bemoedigt ons. Ons is de genade gegeven om niet alleen in Hem te geloven, maar ook om vanwege Hem te lijden. Dankzij deze genade kunnen we het lijden met vreugde doorstaan.'

Nadat ze voorlopig waren vrijgelaten door de politie ging het team meteen naar een dorpje buiten de stad om daar over Gods liefde te vertellen. Twintig mensen bekeerden zich. Wat een feest! 'Wat de autoriteiten ook proberen, als ze ons op de ene plaats vervolgen, gaan wij gewoon naar een andere. Is onze God niet geweldig?’


Leidersseminars in Vietnam

Ondanks de uitdagingen is het werk in Vietnam het afgelopen jaar enorm gegroeid. We zijn enorm dankbaar voor de vijf nieuwe werkers die het team van pastor “D” kwamen versterken. Zijn team is hiermee verdubbeld in aantal!

Mede hierdoor kon veel worden bereikt. In 2023 zijn 11 leidersseminars gehouden in vier verschillende provincies, en kon Dereks Bijbelonderwijs worden uitgedeeld. Verder werden er 15 evangelisatiesamenkomsten gehouden en zeven zendingsreizen naar verschillende gebieden in Vietnam, waar het Evangelie werd verkondigd aan bergstammen zoals de H’re. Het team gaf onderwijs uit Dereks boeken en deelde gratis materialen uit. Als resultaat zijn er zeven nieuwe huisgemeenten gestart en worden er Bijbelklassen gehouden voor studenten uit zeven verschillende stammen.

Daniël en zijn team willen in 2024 graag doorbouwen. Daniëls visie is om nog 10 Bijbelseminars te houden van elk 2 tot 3 dagen, voor plaatselijke leiders en voorgangers, en om hen een mini-bieb van al Dereks Vietnamese materialen te schenken. Ieder seminar voor 30 leiders kost zo’n 400 euro om de kosten van voedsel en transport te dekken.

Daarnaast wil hij 10 Evangelisatiecampagnes houden, die elk zo’n 350 euro kosten. Ook zijn er 3 nieuwe motoren nodig (€900,- per stuk) om de afgelegen dorpen te bereiken. Wil je biddend overwegen of je hieraan wilt bijdragen?


Dankjewel

Je begrijpt dat we de Heer enorm dankbaar zijn voor deze ontwikkelingen! We weten ons ook gezegend met mensen als jij, die met gebed en financiën ons zendingswerk dragen. Jouw hulp is een enorme zegen voor het team van Derek Prince Ministries in Vietnam en vele andere landen wereldwijd. Als DPM werken we direct met lokale mensen in tientallen landen. God gebruikt jouw gebeden en giften om levens voor eeuwig te veranderen. Dankjewel!

Gods rijke zegen en bescherming gewenst in 2024.

In Zijn Naam verbonden,

Paul Storms

DPM Nederland en België