Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Investeer in mensen - India 2023

Leestijd: 4 min.

Beste vriend/vriendin,

“Ik stond op het punt mijn bediening op te geven – maar toen kwam jullie training.” Deze woorden, gesproken door een jonge man tijdens onze nieuwe training voor jonge leiders, ontroerden me. Voor Danny en mij, als leiders van DPM India, was deze training een langverwachte droom die uitkwam. Na twee jaar van Covid-beperkingen hadden we - eindelijk - ons eerste Jonge Leiders Training kunnen houden, dankzij de gebeden en giften van vrienden zoals jij.

Nieuwe koers

Na deze trainingsweek ontvingen we prachtige getuigenissen van de deelnemers. De jonge man die ik zojuist aanhaalde, deelde meer van zijn verhaal:

“Ik stond op het punt mijn bediening op te geven en een seculiere baan te zoeken. Maar tijdens jullie training begreep ik al snel dat God me niet had opgegeven! Hij had me naar de juiste plek geleid om nieuwe richting, bemoediging en onderwijs te ontvangen. Ik ben er nu meer dan ooit klaar voor om in geloof aan de slag te gaan, in de zekerheid dat Hij alles zal mogelijk maken wat Hij heeft voorbereid.’’

Dit jaar wil ons DPM-India team nog drie Jonge Leiders trainingen houden in India en in Sri Lanka. (De kosten daarvoor zijn ongeveer €1950,- per seminar, dus in totaal zo’n €6.000,-.)

Waarom is deze trainingsweek zo hard nodig? Omdat we een grote groep jonge leiders zien opstaan, vooral op het gebied van aanbidding, die weliswaar passie hebben voor God, maar geen Bijbelse basis. Hun liederen zijn vaak meer gebaseerd op emotie dan op de Bijbel. Hun muziek maakt ze succesvol, maar brengt mensen niet werkelijk dichter bij God. Daarom hebben ze leiding en onderwijs nodig.

'De onbereikten bereiken' in Sri Lanka en India

Het is ons diepste verlangen de Grote Opdracht van Jezus te vervullen, om ‘heen te gaan en discipelen te maken’. In november 2022 reisden we naar Sri Lanka voor een reeks trainingen voor voorgangers en leiders. Klik hier voor het videoverslag over deze reis.

Bemoediging brengen

Dit jaar willen we nog meer seminars geven, waaronder een leiderschapsconferentie in Noord-India. (De kosten voor in totaal 15 conferenties bedragen zo’n € 25.000.) We richten ons bewust op plaatsen waar we nog niet eerder zijn geweest.

Vooral Dereks boodschap over de eindtijd was een krachtige aansporing om vol te houden. We leerden ze hoe ze de bolwerken van de vijand in hun geest konden neerhalen en vervangen door bolwerken van geloof, hoop en liefde. Na afloop ontvingen alle deelnemers een complete set boeken van Derek Prince om hen verder te helpen in hun bediening.

Veel van de leiders vertelden dat ze worstelden met demonische gebondenheid, ziekte, depressie en angst. Wat was het heerlijk om in Jezus’ Naam met hen te bidden en te zien hoe de Heer hen weer vrijzette in de bediening waartoe Hij hen heeft geroepen.

Vrijheid en hoop

Sri Lanka ligt onder vuur van onbijbelse leringen, waardoor ook christenen gemakkelijk afdwalen. Na een van onze seminars kwamen enkele voorgangers naar ons toe. Ze zeiden: “Jullie hebben ons nieuwe hoop gegeven. Het onderwijs dat Derek Prince geeft is duidelijk gebaseerd op de Bijbelse waarheid. Daarom heeft het de kracht om vrijheid te brengen.”

Een voorganger van een grote pinkstergemeente in Valaichenai (aan de oostkust) vertelde hoe belangrijk Dereks boek Zij zullen boze geesten uitdrijven is geweest voor zijn bediening. “De reden dat mijn gemeente zo groeit en bloeit, is dat veel mensen bevrijding hebben ontvangen. Tot voor kort kon ik Dereks boeken alleen in India krijgen. Maar nu zijn jullie hier, en brengen Dereks onderwijs naar Sri Lanka. Dat is zo nodig! Dank jullie wel.”

Omdat Dereks boeken zo’n belangrijke rol spelen om mensen te helpen in Gods plan voor hun leven te wandelen, hebben we nog drie boeken vertaald in het Hindi: ‘Het kruis, je kunt er niet omheen’, ‘De theologie van het kruis’ en ‘Hoor Gods stem’. Ook verspreiden we micro SD-kaarten met Dereks onderwijs in audiovorm.

In Sri Lanka stuitten we vaak op diepe ontmoediging onder de christelijke leiders. Veel daarvan is te wijten aan politieke instabiliteit, toegenomen haat tegen christenen en een slechte economische situatie. Snelgroeiende gemeenten zijn plotseling stilgevallen en het kerkbezoek is met bijna 25% gedaald. Om toch in hun levensonderhoud te kunnen voorzien hebben sommige voorgangers noodgedwongen hun gemeentes in de bergen achtergelaten en zijn naar de stad getrokken voor werk.
Namens de Heer Jezus brachten we bemoediging aan de voorgangers die ondanks alles trouw bleven aan hun roeping.

Jij kunt helpen!

Tijdens onze reizen in het afgelopen jaar konden we veel mensen toerusten met Gods Woord. Maar er zijn nog zo veel meer mensen die Christus niet kennen, en nog zo veel kerken die versterkt moeten worden. Wil jij ons daarbij helpen?

We doen wat we kunnen om het Woord van God naar het Indiase subcontinent te brengen. Wil jij biddend overwegen of je ons hierbij wilt ondersteunen, bij het vrijzetten, toerusten en bemoedigen van leiders, zodat zij discipelen kunnen maken voor de Heer?

Jouw gebed en gift, klein of groot, helpt om leiders in dit deel van de wereld te trainen en te voorzien van het Bijbelonderwijs dat ze zo hard nodig hebben.

Enorm bedankt voor je steun!
Download zendingsbericht als pdf