Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Als we God zoeken

Beste vriend/vriendin,

De zomerperiode is vaak een tijd van rust en bezinning. Na de vakantie gaan vele activiteiten weer van start, maar soms ook niet. Soms komt er juist een einde aan een seizoen in je leven. Herken je dat? Ervaar je dat een aantal activiteiten die al een tijdje deel uitmaken van je leven tot een einde komen?

Het lijkt wel of de Heer erop aandringt dingen te veranderen, juist wanneer we helemaal gewend zijn aan een bepaalde situatie en we ons daarin helemaal thuis voelen. Als je een beetje op mij lijkt, sta je bijvoorbeeld niet te trappelen om naar een nieuwe, onbekende omgeving te verhuizen – vanuit de neiging om vast te houden aan het oude vertrouwde en weerstand te bieden aan het nieuwe. Dat is zo begrijpelijk! Maar laten we dit perspectief in gedachten te houden: het einde van het oude seizoen is eigenlijk het begin van een nieuw seizoen. En we beginnen met een schone lei.

Een nieuw hoofdstuk begint

Kortgeleden hebben we een kleine verandering doorgevoerd in onze wekelijkse gebedsbijeenkomsten bij DPM. Het was geen grote verandering, gewoon een verscherpte focus en een andere vorm. Toen mijn vrouw, Cindi, en ik het daarna bespraken, deelde ik mijn gevoel dat de Heer ons 'een schone lei' leek te geven met deze verschuiving in onze gebedstijd. Ze antwoordde: "Dat is precies het gevoel dat de Heer me tijdens de bijeenkomst gaf – alsof er een nieuw seizoen begint."

Na dat gesprek belden we Jane, een dierbare vriendin die onlangs was gestopt met werken voor onze vaste uitgever. In de vijftien jaar dat ik bij DPM werk, hebben Jane en ik samengewerkt en zij was ook voor die tijd al betrokken bij het uitgeven van Derek Prince’ Bijbelonderwijs. Cindi en ik lieten haar weten dat we zouden bidden voor deze verandering, en ik merkte op dat het einde van dit vorige seizoen misschien wel het begin kon zijn van een nieuw hoofdstuk voor haar - met een schone lei.

De verandering herkennen

Die ochtend bleef er de hele tijd een Schriftgedeelte door mijn hoofd gaan. Later nam ik de tijd om het op te zoeken en het vers nauwkeuriger te bestuderen. Jesaja 43:19 spreekt duidelijk over een nieuw begin. Dit is wat de Heer zegt: “Zie, ik doe iets nieuws! Nu springt het op; bemerk je het niet?” (NBV)

Twee snelle observaties. Ten eerste is God degene die het proces van "iets nieuws " initieert. Als zoiets nieuws in ons leven begint, kunnen we er zeker van zijn wie de Bron is. Maar ten tweede valt op dat het mogelijk is om te missen wat God aan het doen is. De Heer vraagt rechtstreeks: "Bemerk je het niet?" Het is bijna alsof Hij tegen ons zegt: “Dit is een belangrijk moment. Let op! Mis het niet!”

Als we onze focus kunnen verleggen van het spijtige gevoel omdat een bepaalde activiteit eindigt, kunnen we de hand van de Heer aan het werk zien. Hij ruimt het oude op en bereidt zich voor om iets nieuws te doen in ons leven. In feite verwacht God van ons dat we meewerken aan het proces, zoals Hij een vers eerder in 43:18 zegt: “Vergeet de vroegere dingen; blijf niet hangen in het verleden.”

Noodzakelijke eindes

Brengt de Heer iets nieuws in je leven? Net als de titel van een populair boek zegt, ‘Necessary Endings’ van Dr. Henry Cloud, vereist een nieuw begin vaak een noodzakelijk einde. Het einde lijkt ons misschien pijnlijk en onwelkom. Maar God staat achter het hele proces. Ook Derek Prince maakte in zijn leven de nodige eindes en nieuwe starts mee. Zijn bereidheid om het oude los te laten en in geloof voorwaarts te gaan, was een cruciaal onderdeel van de wereldwijde bediening die God hem had toevertrouwd. Derek beschrijft enkele van zijn geloofsstappen in zijn preek "Wat het betekent om God lief te hebben".

God redde me in 1941, terwijl ik in het Britse leger diende in Yorkshire. Daarna diende ik vier en een half jaar in het leger in het Midden-Oosten - in Noord-Afrika en daarna in Israël. In die tijd riep God mij specifiek om Hem in Israël te dienen. Tegen de tijd dat ik zou worden ontslagen uit het leger, was het Britse leger me de terugreis naar Engeland verschuldigd. Het was mijn recht. Ik was me aan het voorbereiden om terug te gaan naar Engeland, toen God me een indruk gaf. Ik weet niet hoe Hij dit bij jou doet, maar Hij gaf me een uiting in tongentaal met de interpretatie daarvan. In wezen zei Hij: “Het schip ligt in de haven. De zeilen zijn gehesen. Alles is klaar voor vertrek. Als je nu aan boord stapt, kun je gaan. Als je het nu mist, ga je nooit meer.

"
Ik wist dat ik geen andere keus had dan God te gehoorzamen. In die tijd overleed mijn dierbare grootvader - een van mijn naaste familieleden - aan kanker. Ik was zijn enige kleinzoon. Hij verlangde ernaar mij te zien, en ik verlangde ernaar hem te zien. Maar ik moest nee zeggen. Vervolgens schreef King's College, mijn universiteit in Cambridge, me een vleiende brief. "Als je terugkomt, bieden we je dit en dit en dat", schreven ze. Met andere woorden, ik zou verzekerd zijn van een academische carrière binnen een van de meest vooraanstaande instellingen in Groot-Brittannië. Ik moest echter terugschrijven en zeggen: "Ik kan niet komen. "Dus gaf ik mijn familie, mijn land en mijn carrière op.

Nieuwe kansen

Ben je op dit moment in een fase in je leven van zulke "noodzakelijke eindes"? Zie je deuren sluiten en een afronding van bepaalde activiteiten? Als dat zo is, sta je misschien op het punt een nieuwe fase binnen te gaan.

Zou je met me mee willen bidden om deze overgang te bevestigen?
Heer Jezus, ik merk dat een vertrouwd seizoen tot een eind begint te komen. Ik geef toe dat het me onzeker en een beetje bang maakt. Mijn natuurlijke neiging is om het als een verlies te zien, en het spijtig te vinden dat het gebeurt. Op dit moment, Heer, kies ik er echter voor om het te zien als het begin van een compleet nieuw hoofdstuk. U opent deuren voor kansen en mogelijkheden die ik nog niet heb kunnen verkennen. Heer, geef me een avontuurlijk gevoel nu ik deze nieuwe fase binnenstap. Ik zal Uw woord gehoorzamen om "de vroegere dingen te vergeten" en niet "te blijven stilstaan bij het verleden". In plaats daarvan kijk ik met gelovige ogen vooruit naar het nieuwe seizoen dat voor mij opengaat. Bedankt dat U met een schone lei begint. Amen.

Meer dan alleen woorden

Jij en ik hebben zojuist ons perspectief op een enorme, levensveranderende manier veranderd. Het gebed dat we zojuist samen hebben gebeden, gaat veel verder dan het menselijk optimisme. Het vertegenwoordigt een stap in geloof van wat de Heer voor ons van plan is - een totaal nieuwe fase van Zijn werk in ons leven.
Als team van DPM willen we je graag helpen in deze nieuwe situatie. Het Woord van God is ook nu je anker, dat houvast biedt op momenten dat je onzekerheid zou voelen. Daarom moedigen we je van harte aan om de video te bekijken waar ik zojuist naar verwees: 'Wat het betekent om God lief te hebben'.

Blijf naar voren gericht

Nu ik deze brief over een schone lei wil afronden, komt er ineens een verrassende en onverwachte waarschuwing in me op. Het heeft te maken met onze neiging om met spijt terug te kijken op de afsluiting van een bekend seizoen in ons leven - onze terughoudendheid om in geloof voorwaarts te gaan. De tekst die in me opkomt is deze waarschuwing van Jezus: “Gedenk de vrouw van Lot” (Lucas 17:32).

Derek vertelde eens over de eerste keer dat hij het lied hoorde: "I have decided to follow Jesus” (ik heb besloten Jezus te volgen – vert.). Het was op een koude novembernacht in 1947, kort nadat hij, Lydia, en hun acht geadopteerde dochters hun huis in Jeruzalem waren ontvlucht in de moeilijke tijd voordat Israël een natie werd. Toen ze hun toevlucht zochten in een Amerikaanse missie in de stad, hoorden ze deze woorden gezongen worden: "Ik heb besloten Jezus te volgen... geen weg terug, geen weg terug."
Met deze brief hebben jij en ik een bewuste stap gezet in onze toekomst. Hoe geweldig het oude 'hoofdstuk' ook voor ons mag zijn geweest, het nieuwe hoofdstuk lonkt — en de Heer moedigt ons aan om er gehoorzaam en vol vertrouwen binnen te gaan. Niet omkijken. Geen weg terug. Met ogen vol visie en harten vol geloof kijken we uit naar wat ons te wachten staat: zijn nieuwe seizoen, waarin we met een schone lei beginnen.

Namens het team van Derek Prince Ministries bid ik je Gods rijke zegen toe,

Dick Leggatt
Derek Prince Ministries - VS