Shop Doneer

Aanbidding van Jezus

Leestijd: 2 min.
Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem (1 Korinthe 6:17).

Wat is de ultieme functie van de Heilige Geest? Ik denk dat wij door de Heilige Geest één geworden zijn met Christus. Galaten 5:18 zegt: Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.

In het vlees waren we onder de wet. Jezus stierf voor onze oude vleselijke natuur, zodat die in Hem dood zou worden beschouwd.

Nadat we als dood beschouwd worden, kunnen we worden verenigd met de verrezen Heer Jezus Christus, in een verbond dat Paulus vergelijkt met het huwelijk. Deze vergelijking geeft religieuze mensen misschien een wat ongemakkelijk gevoel, maar de Bijbel aarzelt niet om de meest intense en gepassioneerde taal te gebruiken voor onze relatie met Jezus. Vertrouw niet op regels of een godsdienstig systeem om te kunnen gaan bewegen in je roeping! De Heilige Geest zal met geen enkel systeem samenwerken. Als Isaak komt, moet Ismaël gaan. Die twee kunnen niet in hetzelfde huis wonen.

Kate Booth-Clibborn, de dochter van William Booth, die het Leger des Heils naar Frankrijk bracht, zei ooit: “Christus heeft ons hartstochtelijk lief om hartstochtelijk door ons bemind te worden.” Velen van ons hebben veel meer passie nodig om ons toe te wijden aan Jezus en dat kunnen we alleen maar verkrijgen door de Heilige Geest. Hij zal ons die huwelijkse eenwording geven met de opgestane Christus.

Ik geloof dat we onze eenwording met Jezus beleven door aanbidding. Als wij, door de Heilige Geest, de opgestane Christus aanbidden, worden we één met Hem. Paulus zei: Of weet u niet, dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is?... Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem (1 Korinthe 6:16–17). Net zoals iemands lichaam kan worden verenigd met het lichaam van een prostituee, zo kan door de Heilige Geest de geest van een gelovige één worden met de Geest van God. God zoekt diegenen die Hem aanbidden in Geest en in waarheid (zie Johannes 4:24).

Dit brengt ons bij de noodzaak van verandering in ons leven, onze levensstijl en onze basishouding. Met de hulp van de Heilige Geest, kunnen we beginnen onszelf te zien zoals we echt zijn, en de stappen nemen die nodig zijn voor onze vrijheid.

Gebed van de dag

Heer Jezus, laat mijn menselijke geest één worden met Uw Heilige Geest, zodat ik Uw gedachten denk, en daardoor voortdurend spreek vanuit Uw hart. Ik wil U hartstochtelijk liefhebben, en mag weten dat U mij ook gepassioneerd liefheeft! Dank U daarvoor. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.