Shop Doneer

Aandachtig luisteren

Leestijd: 2 min.

Vandaag komen we bij een vijfde manier om de kernzin van onze studie af te maken: Als je het beste wilt van God... dan moet je leren Gods stem te verstaan en te gehoorzamen.

De komende periode zullen we onderzoeken wat Gods Woord zegt over het horen van, en gehoorzamen aan Gods stem.

Het horen van Gods stem komt niet vanzelf. In zekere zin is onze oude natuur, de ‘natuur van Adam’, doof voor Gods stem. Voor de oude, vleselijke natuur is het niet natuurlijk om Gods stem te kunnen horen. Het moet aangeleerd en intensief geoefend worden. De wereld vandaag is vol met ontelbare stemmen die op ons inpraten, ons overweldigen, onze aandacht opeisen. Toch, te midden van al dat tumult, is er die stille, zachte stem van God, met eindeloze wijsheid en autoriteit, die de sleutel is naar ons welbevinden.

In de Bijbel zijn heel veel goede redenen te vinden die het leren verstaan van Gods stem meer dan de moeite waard maken. Het slagen van onze relatie en onze wandel met God hangt af van het horen van Zijn stem.

Ik zal je een specifiek voorbeeld geven: het ontvangen van genezing en gezondheid van God. De Bijbel laat geen twijfel bestaan over het feit dat de sleutel voor genezing en gezondheid ligt in het vermogen om Gods stem te verstaan. Dit wordt onder meer duidelijk in Exodus 15, waar Mozes de kinderen van Israël aanspreekt:

Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat goed is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn voorschriften houdt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over het land Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

De Hebreeuwse tekst zegt letterlijk: “Als u hoort, dan hoort u de stem van de Here uw God...”. Dit is een typisch Hebreeuwse zegswijze, die gebruikt wordt om heel veel nadruk te creëren. In dit geval betekent het dus ‘luisteren met uiterste nauwlettendheid, naar de stem van de Here uw God'. Vervolgens biedt God zich aan, om jouw persoonlijke arts te zijn. Maar de basisvoorwaarde is om heel aandachtig te luisteren naar de stem van de Heer.

Gebed van de dag

Vader, te midden van deze wereld waarin vele stemmen en geluiden mijn aandacht vragen, besluit ik om te leren Uw stem te verstaan en met volle aandacht naar U te luisteren. Wilt U mij leren wat dit betekent en hoe ik dit kan doen. Uw stem is belangrijker voor mij dan alle andere geluiden om mij heen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.