Shop Doneer

Alles hangt af van het kennen van God en Jezus

Leestijd: 2 min.

De afgelopen tijd hebben we de aard van Gods heiligheid onderzocht - het unieke aspect van Gods karakter dat in de hele schepping zijns gelijke niet kent . Ook zagen we dat God van Zijn volk heiligheid vraagt, en dat als God iets van ons vraagt, Hij het voor ons ook mogelijk maakt om Zijn opdracht te vervullen. God heeft voorzien in de mogelijkheid voor ons, om deel te hebben aan Zijn totale natuur, om deel uit te maken van Zijn heiligheid. Die waarheid is de basis voor onze studie de komende dagen, want het is heel belangrijk dat we die waarheid pakken.

Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. (2 Petrus 1:2)

Het leven als christen is niet een statische conditie, waarbij je de redding simpelweg kunt binnenstappen om vervolgens gewoon te blijven zitten. Het leven als gelovige in Jezus is voortdurend in beweging, er is continu groei en vermenigvuldiging. Zoals ik al eerder zei, als er geen enkele groei of toename waarneembaar is in je geestelijk leven, dan vraag ik me af of er wel werkelijk sprake is van redding.

Er is helemaal niets wat God geschapen heeft dat altijd statisch, onberoerd, onveranderd blijft. De gelovige is de kroon op Gods schepping. Dus als er ergens voortdurende groei en vooruitgang waarneembaar zou moeten zijn, dan is het wel in het leven van de gelovige in Jezus. Dat is wat Petrus bedoelde toen hij zei: Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. De toestroom van genade en vrede van God blijft in ons leven voortdurend toenemen, terwijl we met Hem verbonden blijven.

Het volgende wat Petrus zegt is: door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Alles ligt besloten in het kennen van God en van Jezus onze Heer. Jezus zegt ergens anders dat het kennen van de ware God eeuwig leven is (zie Johannes 17:3). Eerder zei ik al dat wat betreft heiligheid niemand ook maar een idee kan hebben van wat heiligheid is, totdat hij God leert kennen. Alles waar we hier over spreken heeft zijn oorsprong in het kennen van God en Jezus Christus op een directe, persoonlijke manier. Wat het kennen van God uitwerkt bespreken we morgen.

Gebed van de dag

Vader, ik wil U kennen, en ik besef dat dat een voortdurend groeiend proces is dat altijd blijft doorgaan. Vandaag maak ik een nieuwe toewijding aan die groei. Help mij om nooit genoegen te nemen met de kennis die ik nu van U heb, maar altijd te blijven verlangen om U nog meer te kennen, waardoor de genade en vrede voor mij vermeerderd mogen worden.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.