Shop Doneer

Barabbas of jij

Leestijd: 3 min.
Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. (Romeinen 6: 6, NBV21).

Als mensen hebben we van nature een opstandige rebel in ons die zich verzet tegen God. Deze ‘oude mens’ is in feite een nakomeling, ‘het zaad’, van satan (zie Genesis 3), waardoor we slaven van de zonde werden. De enige manier om te ontsnappen uit de slavernij van de zonde is te weten en te geloven dat ons oude ik, die dodelijke, lagere natuur, met Jezus gekruisigd is. Toen Jezus stierf aan het Kruis, werd die rebel, het oude ik, met Hem ter dood gebracht. (Zie Romeinen 7:24–25).

Een aantal jaren geleden, tegen de tijd van Pasen, kreeg ik een beeld in gedachten van Golgotha, met drie kruisen erop. Het middelste kruis was opvallend. Het was hoger dan de andere twee aan weerszijden. Terwijl dit beeld in mijn gedachten kwam, stelde de Heilige Geest me een vraag: ‘Voor wie was het kruis in het midden gemaakt?’ En het was of Hij eraan toevoegde: ‘...Denk goed na voordat je antwoordt.’

Dus ik dacht erover na en gaf dit antwoord: ‘Het kruis in het midden was gemaakt voor Barabbas.’ Barabbas zou ter dood gebracht worden op dat kruis in het midden, maar op het laatste moment, door goddelijke voorzienigheid, vond een uitwisseling plaats en nam Jezus zijn plaats in.

Toen zei de Heilige Geest tegen me: ‘Als het kruis in het midden was gemaakt voor Barabbas en Jezus werd gekruisigd op dat kruis in het midden, dan nam Jezus dus de plaats in van Barabbas.’

En ik antwoordde: ‘Ja, dat klopt.’

Toen zei de Heilige Geest tegen mij: ‘Maar ik dacht dat Jezus jouw plaats innam.’

En ik zei:’ Ja, dat deed Hij.’

Toen zei de Heilige Geest: ‘Dan moet jij Barabbas zijn...’

Plotseling kreeg ik inzicht in een geestelijke waarheid, waar ik nooit meer een vraagteken bij heb geplaatst. Gods woord zegt het duidelijk, maar alleen de Heilige Geest kan ons helpen het te zien: Jij bent de crimineel! Jouw oude ik is de misdadiger en moordenaar, degene voor wie dat kruis rechtmatig was gemaakt. Jij en ik hadden daar moeten hangen!

Maar hier is dan de glorieuze en prachtige boodschap van het evangelie van Gods genade. Op het laatste moment heeft een ruil plaatsgevonden. Jezus nam de plaats in van Barabbas — het oude ik; jouw en mijn oude ik...

Met die ruil gaf Christus zichzelf voor ons. Hij identificeerde zichzelf met onze rebellie en Hij betaalde de straf van de rebel. Hij werd in onze plaats onder Gods oordeel ter dood gebracht. Wat een glorieuze omwisseling!

Gebed van de dag

Heer Jezus, wat een heerlijk en bevrijdend besef is het dat U, voor de zondaar en misdadiger die ik was, aan het kruis bent gehangen om zo mijn ondragelijke straf op U te nemen. Dank U dat ik hier elke dag opnieuw bij stil mag staan, en help mij om het diep tot me door te laten dringen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.