Shop Doneer

Bewegen in Gods doelen

Leestijd: 3 min.

De komende dagen gaan we dieper in op de details van hoe wij kunnen reageren op Gods keuze voor ons om Zijn doelen te volbrengen.

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven... (Johannes 15:16)

De keuze waar hier over gesproken wordt, begint niet bij de discipelen. De keuze begint bij de Heer Jezus Christus. Hij koos ons. Hij heeft ons ervoor bestemd om erop uit te gaan en de opdrachten te volbrengen die Hij ons gegeven heeft. En in het vervullen van de taken, brengen we direct ook blijvende geestelijke vrucht voort.

Als we ons bewegen in de vervulling van Zijn goddelijke opdracht, dan krijgt ook de rest van het Bijbelgedeelte gestalte.

...opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. (vers 16)

Als je beweegt in de wil van God, dan zullen alle frustraties, belemmeringen en wrijving verdwijnen. Wandelend in perfecte harmonie met Gods wil, zul je Zijn doelen bereiken, en dan zullen je gebeden beantwoord worden, tot vervulling van Zijn doelen. Dit is volgens mij het geheim van beantwoord gebed: het is perfect in harmonie zijn met de wil van God.

Dit was ook het geheim van Jezus’ leven hier op aarde. Hij was nooit te laat. Hij was nooit te vroeg. Hij was nooit gehaast. Nooit ongerust. Nooit wanhopig. Hij had nooit enig gebrek. Alles wat Hij en Zijn discipelen nodig hadden, was altijd beschikbaar. Waarom? Omdat Hij bewoog in volkomen harmonie met de wil van de Vader.

Als jij en ik leren wat onze rol is in Gods doelen, en gaan bewegen in harmonie met deze taken zodat ze volbracht worden, dan zullen we de uitwerking van Romeinen 8:28 gaan zien:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, (hier stopt men vaak, maar dit is niet het einde van het vers) voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Als je – vanuit je liefde voor God - beweegt in Zijn doelen, wandelt in je ‘roeping naar Zijn voornemen’, dan gaat alles meewerken ten goede. Het is als je beweegt in de doelen van God, dat alles wat je de Vader vraagt in Jezus’ naam, zal gebeuren. Maar het geheim van dit alles is de taak te vinden die God voor jou heeft, en die te vervullen.

Je kunt geen aanspraak maken op de belofte van Romeinen 8:28, als je niet in harmonie bent met de wil van God. Als je niet beweegt naar Zijn doelen, dan zijn er veel dingen die niet zullen meewerken ten goede in de beste betekenis. Het kunnen correcties zijn, het kunnen waarschuwingen zijn, het kan een manier zijn waarop God je in lijn brengt met Zijn wil. Maar het punt waarop echt alles in je leven meewerkt ten goede, komt pas tot stand wanneer je in perfecte harmonie bent met Zijn wil. Als God je gekozen heeft, en je gezonden heeft, en je beweegt voorwaarts in reactie op Hem, dan zul je vrucht voortbrengen - vrucht die blijvend is.

(Over een aantal dagen zullen we bespreken hoe je de wil van God voor jouw leven kunt vinden.)

Gebed van de dag

Vader, ik wil bewegen in Uw wil en Uw doelen bereiken. Dank U wel, dat dan alle dingen zullen medewerken ten goede, en dat U alles beschikbaar stelt wat ik nodig heb om Uw wil te doen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.