Shop Doneer

Bouwen met uitmuntendheid

Leestijd: 4 min.

Gisteren deelde ik hoe de Heer mij in mijn diensttijd doordrong van het enorme belang liet zien van het Bijbelse begrip van uitmuntendheid voor ons getuigenis als christen. Het is jammer en pijnlijk, maar veel christenen begrijpen niet wezenlijk wat het Bijbelse begrip uitmuntendheid betekent.

In een andere fase van mijn leven was ik directeur van een opleidingsinstituut voor Afrikaanse leraren in Kenia. Mijn persoonlijke hoofddoel was hen voor de Heer te winnen, en ik dank God dat de meeste jaren iedere student die slaagde, de Heer Jezus heeft aangenomen en gedoopt werd met de Heilige Geest. Maar in een bepaald jaar verwierven we ook erkenning op een ander gebied, dat veel te maken heeft met ons onderwerp. We vestigden een record binnen het hele onderwijssysteem van Kenia, omdat elk van onze studenten slaagde voor ieder vak.

Lange tijd heb ik de brief die ik ontving van de vertegenwoordiger van het departement van onderwijs, bewaard. Hierin bedankte hij me voor deze unieke prestatie en feliciteerde hij ons ermee. Omdat wij Pinksterchristenen waren, geloofde niemand dat we tot iets dergelijks in staat waren. Qua ‘uitmuntendheid’ verwachtte men waarschijnlijk dat we ergens onderaan zouden bungelen, maar wij vonden dat zoiets een blaam – een negatief getuigenis - voor de Heer zou zijn.

De eerste bouwsteen op ons fundament behoort dus uitnemendheid of ‘uitmuntendheid’ te zijn. Denk hier een ogenblik over na in verband met je eigen bezigheden. Wat is je beroep? Ben je leraar? Dan hoor je een uitmuntende leraar te zijn. Mijn studenten namen de Heer aan en werden gered, maar al gauw werd hun houding: “Nu we christen zijn, verwacht u vast niet meer zoveel van ons en kunnen we de lat zeker wel iets lager leggen..?” Ik zei tegen hen: “Jullie konden er niet verder naast zitten… Nu je gered bent, verwacht ik juist nog veel meer van jullie!” Als je leraar kon zijn zonder dat je christen was en Jezus kende, dan zou je - nu jullie kunnen bidden en God om hulp en wijsheid kunnen vragen – juist nog veel betere leraars moeten zijn!

Dat geldt voor iedere christen. Ben je een verpleegkundige? Dan behoor je nu een uitmuntende verpleegkundige te zijn. Ben je buschauffeur? Dan moet je een nu uitstekende buschauffeur zijn… Ben je vakkenvuller in een supermarkt? Dan moet je een uitmuntende vakkenvuller zijn!

Streven naar uitmuntendheid is de eerste stap op de weg omhoog, maar ik denk dat die stap uit de gedachten van veel mensen is verdwenen. Laten we nog eens lezen wat Petrus zegt in vers 5:

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd (of uitmuntendheid) toe te voegen…

Zonder geloof zou je in veel gevallen geen uitnemendheid of uitmuntendheid kunnen bereiken. Geloof opent de weg naar uitmuntendheid. In zijn brief wijst Jakobus de gelovigen erop dat het niet veel nut heeft om alleen maar te zeggen dat je een gelovige bent - je moet het door je manier van leven laten zien.

Maar dan zegt iemand: 'De een gelooft, de ander doet'. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. (Jakobus 2:18 NBV)

Jakobus zegt met andere woorden: "Ik zal je laten zien wat ik geloof door wat ik doe". Deze tekst spreekt me erg aan, jou ook? Moeten we dat niet allemaal kunnen zeggen? ,,Ik zal je laten zien wat ik geloof door de manier waarop ik leef. Kijk naar mijn leven en je zult zien wat het geloof kan doen".

Dit is een hele uitdaging, en misschien heb je niet het gevoel dat je dit momenteel kunt zeggen of waarmaken? Waarom zou je dan deze gelegenheid niet aangrijpen om Gods hulp hiervoor te vragen?

Gebed van de dag

Heer, dank U voor Uw trouw in mijn leven, en dat ik in Uw kracht steeds mag blijven bouwen op mijn fundament van geloof, beginnend met die bouwsteen van deugd. Ik zet mijn hart erop om steeds te kiezen voor het goede; aangespoord door Uw Woord dat mij versterkt en motiveert in elke situatie van mijn leven. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.