Shop Doneer

De aantrekkingskracht van wetticisme

Leestijd: 3 min.
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeze 2:8-9).

Wetticisme heeft zeer veel aantrekkingskracht op de menselijke geest: het doet een beroep op de menselijke trots. Daarom genieten mensen ervan en wringen ze zich in allerlei bochten om wetten en regels te houden. Daarom kunnen mensen zelfs hartstochtelijk zijn toegewijd aan wettische godsdienst.

Jarenlang heb ik in het Midden-Oosten gewoond, tussen moslims, en ik ken de islamitische godsdienst redelijk tot in detail. Ik heb me vaak gewaagd aan de stelling dat deze religie in alle veertien eeuwen van haar bestaan nog nooit iemand gelukkig heeft gemaakt. Niet één persoon. Het is een religie van ellende, onbuigzaamheid, onderdrukking en slavernij. Waarom hebben miljoenen moslims zich er dan zo gepassioneerd aan toegewijd? Omdat het een beroep doet op de menselijke trots. Ze kunnen alles aanhalen en voortdurend bedenken wat ze hebben gedaan om Allah’s goedkeuring te verdienen.

Deze realiteit is overigens zeker niet beperkt tot de moslims. Het is een kenmerk van bijna alle religies en religieuze mensen – inclusief aanhangers van het christendom als zij buiten een relatie met Jezus om gaan. We worden trots op onze goede werken en daarmee worden we als Kain die de vruchten van de grond aan God offerde, die echter door God waren vervloekt.

Dit is een duidelijk beeld van de werking van onze oude natuur. Onze oude natuur is onder de vloek van God, en wat wij Hem ook geven, het is een offer van iets dat door Hem is vervloekt. Het is op geen enkele manier aanvaardbaar voor God. Paulus zegt duidelijk: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeze 2:8-9). Een soortgelijke verklaring is tenminste drie of vier keer te vinden in het nieuwe testament. Ik dacht altijd: “Waarom zou er staan: opdat niemand zou roemen?” Totdat mij plotseling duidelijk werd: mensen houden van wetticisme, omdat het hen iets geeft waar ze over kunnen opscheppen.

Het is als de farizeeër die zei:

O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit (Lucas 18:11-12).

Maar hij werd niet gerechtvaardigd. Als wij denken dat we God ook maar iets acceptabels kunnen aanbieden vanuit onze oude, gevallen natuur, dan zeggen we in feite tegen God dat Jezus niet had hoeven sterven.

Paulus zegt: als rechtvaardigheid door de wet kan komen, dan heeft de dood van Christus geen zin gehad (zie Galaten 2:21). En als we dat tegen God zeggen, dan roepen we zijn afkeuring over ons af, want alles wat we doen om Jezus te onteren, roept zijn afkeuring op. Het betekent niet dat God ons uit zijn tegenwoordigheid zal bannen, maar we kunnen niet in zijn gunst leven, want we ondermijnen wat Jezus heeft bewerkt aan het kruis.

Gebed van de dag

Heer, geef mij de vrijheid om U vrij van de wet en vrij van het ‘moeten’ lief te hebben, wetend dat U mij ook van harte liefheeft, nog voordat ik ook maar iéts gedaan heb om te proberen Uw liefde te verdienen. Heer, ik doe ook voorbede voor de almaar groeiende groepen moslims in ons land, die eveneens onder de knoet van de wet goed genoeg te zijn, Openbaar hen Jezus als Heer! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.