Shop Doneer

De aard van toverij

Leestijd: 3 min.
Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (…) Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, (…) afgoderij, toverij, (…); waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Galaten 5:16 -21

Gisteren vertelde ik je dat toverij een grote belemmering is voor christenen om in hun roeping te wandelen. Met toverij bedoel ik: het controleren van mensen, situaties of plaatsen, vanuit een geest die niet de Heilige Geest is.

Er bestaan drie aan elkaar verwante woorden — hekserij, waarzeggerij en toverij. Hekserij is de dominerende kracht die werkt door middel van vloeken en toverspreuken. En neem van mij aan dat vloeken en toverspreuken zeer reëel zijn. Waarzeggerij is het toekomst-voorspellende aspect. Tovenarij werkt door middel van objecten, zoals bedeltjes, talismannen, occulte beeldjes, maar ook door drugs of muziek. Vanaf nu zal ik de term toverij gaan gebruiken, maar onthoud dat het gaat om het hele spectrum: hekserij, waarzeggerij en toverij.

Toverij is nauw verbonden met rebellie. Weerspannigheid is de zonde der toverij (1 Samuel 15:23, NBG) zei de profeet Samuel tegen koning Saul, omdat hij opzettelijk ongehoorzaam was geweest aan God. Samuel bestrafte hem en zei: Uw rebellie tegen het woord van God is hetzelfde als tovenarij (HSV). Het is belangrijk om deze relatie tussen rebellie en toverij te begrijpen. Rebellie verzet zich tegen de bestaande heerschappij en vestigt een onwettige of onrechtmatige heerschappij; dat wil zeggen, autoriteit die niet van God is. Toverij is vervolgens de kracht die deze onwettige heerschappij ondersteunt en in het zadel houdt.

In Galaten 5:20 noemt Paulus toverij een ‘werk van het vlees’; het is dus een aspect dat hoort bij de natuur van de gevallen mens. De mens werd door God geschapen om te heersen, maar wel om te heersen onder en in Gods autoriteit. Toen de mens rebelleerde tegen Gods autoriteit, verloor hij het recht om te heersen, maar hij verloor nooit het verlangen om te heersen.

Sinds zijn val is de mens geneigd om illegale krachten te gebruiken om te kunnen heersen over anderen. En zo komen we terecht bij de geestelijke situatie die beschreven wordt in Galaten 3:1. We hebben hier niet alleen maar te maken met de gevallen menselijke natuur - hoewel dat wel de deur was waardoor hij was binnengekomen - maar met een duistere, duivelse macht die alle doelen tegenwerkte die God had voor die gemeente.

De sleutelwoorden voor toverij zijn: controle, dominantie, manipulatie en intimidatie. Hierdoor zijn mensen niet langer vrij. Ze doen dingen niet langer omdat het in hun karakter ligt, maar omdat ze worden bestuurd door een geest die hen die dingen laat doen – een geest die niet van God is. Toverij geeft er de voorkeur aan te overheersen, maar als dat niet kan, dan zal het manipuleren of intimideren. In de volgende overdenking zullen we drie voorbeelden bekijken. Onthoud: als je mensen tegenkomt die anderen overheersen, domineren, manipuleren, intimideren, dan kom je de directe invloed van satan tegen. God maakt nooit gebruik van zulke praktijken. God schept ruimte voor vrijheid van het individu; toverij onderdrukt die vrijheid juist.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor de vrijheid die U mij heeft gegeven en die ik mag koesteren en de basis mag maken voor mijn relaties met anderen. Dank U Heer, dat U mij elke dag opnieuw vult mwt Uw Geest en dat ik zo mag ervaren dat waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid! (2 Kor. 3:17)

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.