Shop Doneer

Het karakter van het Lam

Leestijd: 3 min.
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14)

De Heilige Geest daalde als een duif neer op Jezus, het Lam van God… en blééf op Hem. Laten we daarom onze aandacht richten op het karakter van het Lam en ons ernaar uitstrekken een soortgelijk karakter te ontwikkelen.

In de Bijbel vertegenwoordigt het Lam bepaalde kwaliteiten die de Heilige Geest zouden aantrekken: zuiverheid, zachtmoedigheid en een leven dat is neergelegd als offer. Wil je de Heilige Geest voortdurend in je en bij je hebben? Dan zijn dit de kenmerken die je wilt ontwikkelen: zuiverheid, zachtmoedigheid en een leven dat je niet leeft voor jezelf - een leven dat wordt neergelegd voor Christus en zijn Lichaam. Dan zal de duif op je neerdalen en je zult Hem niet wegjagen.

Jezus droeg zijn hele bediening op aan de aanwezigheid van de Heilige Geest. Hij nam nooit zelf de eer voor wat Hij deed. Toen Jezus in de synagoge was in zijn geboortestad Nazareth, gaf men Hem het boek van de profeet Jesaja, waarna Hij las:

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. (Lukas 4:17-19)

Als wij willen doorgaan met diezelfde boodschap en bediening, groeiend in onze roeping, dan geldt voor ons dezelfde voorwaarde als voor de Heer Jezus: …de Geest van de Heer is op mij… Het is alleen mogelijk door de zalving van de Heilige Geest. Er is geen andere manier waarop we succes kunnen hebben, dan door de zalving van de Heilige Geest. Als Jezus het niet kon zonder de Heilige Geest, wees er dan zeker van dat jij en ik het ook niet kunnen.

Paulus schrijft:

En bedroef de Heilige Geest van God niet [verjaag de Duif niet], door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. [En dan geeft hij een lijst van dingen die de Duif wegjagen:] Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. (Efeze 4:30-31)

Paulus eindigt vervolgens met een aantal kwaliteiten die de duif zoekt:

maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft (vers 32).

Het ontwikkelen van deze kwaliteiten is onze verantwoordelijkheid. Dit is de manier om de Heilige Geest aan te trekken en te zorgen dat Hij bij ons blijft.

Gebed van de dag

Heilige Geest, ik wil U uitnodigen om voortdurend bij mij en op mij te zijn. Help mij om elke dag opnieuw vergevend en bemoedigend te leven met de mensen om mij heen. Juist ook de mensen die mij pijn hebben gedaan, of mij niet begrepen. Ik vergeef van harte, en heb hen lief met Uw liefde. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.