Shop Doneer

De duif en het Lam

Leestijd: 4 min.
En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is. (Johannes 1:32–34)

Wil je ontdekken welke roeping God heeft voor jouw leven en daarin wandelen? Dan is het essentieel om je te laten leiden door de Heilige Geest. De Bijbel geeft ons een prachtig beeld van wat de Heilige Geest van iemand wil. Hij vond het in slechts één mens: Jezus.

De Heer had tegen Johannes gezegd wat het teken was dat Jezus de Messias is, namelijk dat hij de Heilige Geest op Hem zou zien neerdalen. Maar dat niet alleen. Het allerbelangrijkst was dat de Heilige Geest op Hem blééf. De Heilige Geest is neergedaald op velen van ons, maar wij hebben dingen gezegd en gedaan die Hem hebben verjaagd. Jezus heeft de Duif nooit verjaagd.

Kijk nu eens naar het beeld dat Johannes de Doper schetst van Jezus.

De volgende dag zag Johannes [de Doper] Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1: 29).

Johannes schetste Jezus als een lam. In dit Schriftgedeelte zien we twee personen van de Godheid — de Zoon en de Geest — beide weergegeven in beelden van leden van het dierenrijk. Jezus wordt afgebeeld als een lam; de neergedaalde Heilige Geest komt in de verschijning van een duif. Waar is de duif naar op zoek? Naar het karakter van het lam. Daar waar Hij het karakter van het lam vindt, komt Hij niet alleen naar beneden, maar blijft Hij ook. Over het geheel genomen is de duif een timide, voorzichtige vogel, die gemakkelijk bang te maken is en weg te jagen. Dit leert ons dat we voorzichtig moeten omgaan met de Heilige Geest.

Vele jaren geleden, omstreeks 1946, gaf ik in Jeruzalem les aan de kinderkerk in het huis waar wij woonden. Er stond een lessenaar voor een deur die uitkwam op een veranda. Ik stond achter de lessenaar met mijn rug naar de deur. Op de veranda achter me stond we een ronde tafel en bij wijze van tafellaken legden we een zwarte sjaal op tafel, zoals Arabische vrouwen die dragen. Die dag gaf ik de kinderen onderwijs over de Heilige Geest. Ik vertelde dat de Heilige Geest is als een duif, en dat als we willen dat de duif bij ons blijft, we goed moeten opletten dat we niets zeggen of doen dat Hem zou kunnen wegjagen. Terwijl ik les gaf, merkte ik opeens dat de aandacht van de kinderen veel intenser werd. Ze zaten absoluut onbeweeglijk in mijn richting te kijken en hun ogen werden groot. Nog nooit had ik zo de aandacht van een groep kinderen weten vast te houden. Maar hun aandacht betrof niet mij... Zonder dat ik het wist, was er een mooie, witte duif neergestreken midden op het zwarte ‘tafellaken’ en daar bleef hij zitten. Natuurlijk was deze witte duif tegen de zwarte achtergrond van de omslagdoek een prachtig gezicht. De kinderen zaten helemaal verstrakt en stil, omdat ze bang waren dat iedere beweging de duif zou laten schrikken en dat ze zou wegvliegen.

Een mooiere illustratie voor mijn prediking had ik me niet kunnen wensen, en ik geloof dat de Heer daar op dat moment zelf voor had gezorgd. Deze waarheid zouden de kinderen nooit meer vergeten. En ik ook niet. Ik dacht bij mezelf: als we maar echt konden vatten dat de Heilige Geest werkelijk is als die duif, hoe veel voorzichtiger zouden we dan zijn in de dingen die we doen en laten, maar vooral in onze houding naar Hem en onze relatie met Hem?

Gebed van de dag

Vader, laat ons dieper beseffen hoe belangrijk het is om voorzichtig en eerbiedig om te gaan met Uw Heilige Geest! Dank U dat U ons dit wilt leren, niet alleen voor onszelf maar voor de hele kerk - al onze broers en zussen waar ook ter wereld. Maak ons door Uw Geest tot een eenheid die de wereld verandert. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.