Shop Doneer

De Geest van genade

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we hoe Gods Heilige Geest betrokken was bij elke fase van Gods reddingsplan voor de mensheid, en we bekeken toen de eerste vier fasen daarvan. Vandaag gaan we verder en bekijken hoe Gods Geest ook betrokken is bij twee andere aspecten van Gods heilsplan.

5. De opstanding van Jezus
God de Vader wekte Jezus op door de kracht van de Heilige Geest. Zie Romeinen 1:4 en Romeinen 8:11: En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

6. Pinksteren
Verhoogd aan de rechterhand van God de Vader, ontving Jezus van Hem de gave van de Heilige Geest en stortte deze uit over de wachtende discipelen. Zie Handelingen 2:33:

Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.

In elke fase van het verlossingsplan speelde de Heilige Geest Zijn eigen belangrijke, specifieke rol. Hij wordt terecht zowel de Geest van genade als de Geest van de heerlijkheid genoemd - genade leidt tot heerlijkheid. (Zie o.m. Hebreeën.10:29 en 1 Petrus 4:14.)

Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.

Gods genade, die in ons leven wordt uitgestort door de ‘Geest van genade’, leidt tot heerlijkheid. Het is belangrijk dit goed te beseffen en vast te houden, juist wanneer wij door verdrukking gaan of als ons smaad wordt aangedaan. Deel van Gods verlossingsplan, is dat wij deelhebben aan Jezus’ heerlijkheid door de Geest van genade die in ons leven is uitgestort. Alles om ons heen kan wankelen en druk uitoefenen, maar de Geest van genade werkt in ons leven Gods heerlijkheid uit. Houd je daaraan vast.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor het geheimenis van Uw heerlijke Heilige Geest van genade, die ook in mijn leven heerlijkheid uitwerkt, soms dwars door verdrukking en moeite heen. Opnieuw bid ik ook vandaag voor uw kinderen wereldwijd, die zo verlangen naar het zichtbaar worden van Uw Geest van genade, die de verlossing van Jezus uitwerkt in de levens van miljoenen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.