Shop Doneer

De Heilige Geest brengt vrijheid

Leestijd: 3 min.
De Heer nu is de Geest; en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. (2 Korintiërs 3:17)

In deze woorden van Paulus zie je het levensgrote contrast tussen enerzijds het gebonden zijn aan een wettisch systeem, en anderzijds de vrijheid. Hoe kunnen we vrijheid hebben? Er is maar één manier: waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid! Ik hoorde iemand dit vers als volgt parafraseren: ‘Waar de Heilige Geest Heer is, daar is vrijheid’.

Mensen uit de pinksterbeweging (van wie ik er zelf een ben) en vele anderen uit charismatische kringen hebben vaak de raarste ideeën over vrijheid. Bijvoorbeeld: als we niet beginnen te dansen op het podium om 18:45 op zondagavond, dan zijn we niet in de vrijheid. Of: als we niet allemaal in onze handen klappen en de Heer een applaus geven, dan is er geen vrijheid. Sommige predikers denken dat ze niet vrij zijn als ze niet met hun voeten stampen op het podium en schreeuwen naar de zaal. Toegegeven, voor sommige predikers geeft het inderdaad vrijheid als ze geestdriftig stampen op het podium en de verkondiging luidkeels uitschreeuwen, maar dat is daarmee niet de maatstaf voor anderen. Voor mij bijvoorbeeld, zouden zulke uitingen geen vrijheid betekenen. Vrijheid is geen kwestie van het invoeren van bepaalde gewoonten en vormen, of elke zondag in de kerk het volgen van een bepaalde agenda. Vrijheid staat of valt met de vraag of datgene wat je doet ingegeven is door de Heilige Geest, of dat je de dingen doet vanuit religieuze traditie. Religieuze tradities brengen alleen maar gebondenheid en slavernij voort.

De Heer nu is de Geest… Als we erkennen dat de Heilige Geest Heer is, dan moeten we dezelfde houding van eerbied richting de Heilige Geest hebben die wij ook naar de Vader en de Zoon hebben. Je ziet dat we niet méér toegang hebben tot God dan we hebben tot de Heilige Geest, want het gaat om het principe van de Drie-eenheid. Om toegang te krijgen tot de Drie-eenheid, moeten we Degene eren die gezonden is als hun Vertegenwoordiger. Toen de Vader de Zoon zond, zei Hij: “… van nu af aan komt niemand tot Mij, dan door de Zoon. Je kunt mijn vertegenwoordiger niet omzeilen en direct tot Mij komen, want in elke situatie en omstandigheid, blijf Ik Degene ondersteunen die Ik gezonden heb.”

Toen Jezus zijn taak had volbracht, keerde Hij terug naar de Vader. Dit is natuurlijk een theologische kwestie die veel complexer is dan in één zin uit te drukken, maar ik begrijp het als volgt: De Vader en de Zoon stuurden samen de Heilige Geest, en daarin blijft hetzelfde principe gelden: we hebben geen toegang tot de Vader en de Zoon, behalve door de Geest. We kunnen Hem niet overslaan. Paulus zegt in Efeziërs 2:18:

Want door Hem hebben wij beiden [Jood en heiden] door één Geest de toegang tot de Vader.

Veel evangelische christenen richten zich op het feit dat we toegang hebben tot God door de Zoon, Jezus. Dat is beslist waar, maar het is niet de complete waarheid. Onze toegang is door de Zoon via de Geest tot de Vader. Zo woont ook de Vader in ons wanneer we in de Zoon zijn door de Geest. Welke richting het ook uitgaat, of we nu naar God toe gaan of God naar ons toe komt, de Geest is een essentieel onderdeel van het proces. Als we de Heilige Geest weglaten, hebben we geen toegang tot God en heeft God geen toegang tot ons. We zijn volledig afhankelijk van de Heilige Geest.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U in Uw Woord zegt dat U de geest niet geeft met mate, dus niet zuinig, maar in overvloed! Dank U Heer, dat ik als Uw kind hier op aarde rijkelijk deel mag hebben aan Uw Geest, en daarvan mag uitdelen aan alle mensen om mij heen. Maak mij hierin vrijmoedig, Heer! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.