Shop Doneer

De kortste preek ooit

Leestijd: 3 min.

Vandaag begint onze studie over het onderwerp ‘je roeping’. Ben jij op zoek naar je bestemming? Wil jij weten welke baan, welke relatie en welke bediening God voor jou heeft bedoeld? Ga dan de komende weken met ons mee op studie-avontuur en ontdek wat de Bijbel hierover tot je wil spreken.

En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus… en Johannes … in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem. (Mattheüs 4:18-22)

Ik heb het altijd interessant gevonden dat de eerste vier discipelen die Jezus roept, vissers zijn. Vissers zijn een volk apart. Het zijn fanatiekelingen! Omstandigheden storen hen niet, tegenslag beïnvloedt ze niet, slecht weer vinden ze geen probleem. Zij zien alleen maar vis. Door Zijn bediening te starten met een stel vissers, gaf de Heer ons een geweldige boodschap: christenen zouden net als vissers moeten zijn. We zouden zo vurig gehoor moeten geven aan Zijn roeping, dat niets anders meer belangrijk is. Merk je ook op dat Jezus maar heel weinig woorden vuil maakt aan het roepen van Zijn discipelen? Hij zegt simpelweg: ‘Volg Mij.’ Er is geen middenweg. Dat kon wel eens de kortste preek zijn die ooit is opgetekend!

In Mattheüs 16:24-25 zegt Jezus: ...Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Later in Jezus’ bediening roept Hij iemand anders op dezelfde manier: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. (Lukas 9:59-60)

Als Jezus zegt: ‘Nu…’, dan is morgen niet goed genoeg. Hij daagt ons heel direct uit en laat ons vervolgens beslissen welk antwoord we Hem geven.

Gods roep is heilig en hemels. Ons leven van voor de roeping zal altijd behoorlijk verschillen van ons leven nadat we Gods roep hebben gehoord en erop hebben gereageerd. Je kunt je eigen leven proberen te redden door het vast te houden. Of je kunt je leven neerleggen en daardoor een ander leven vinden. In Zijn autoriteit en soevereiniteit zegt Hij eenvoudig: Volg Mij. Dat is alles.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de enorme eenvoud die er spreekt uit dit Bijbelgedeelte over de roeping van Uw eerste discipelen. Zij gehoorzaamden onmiddellijk en direct aan Uw roepstem! Geef mij zo’n zelfde basishouding Heer; dat ik niet eerst allerlei berekeningen doe, maar U simpelweg onmiddellijk en radicaal volg! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.