Shop Doneer

De man uit Uz

Leestijd: 4 min.
Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad... De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. (Job 1:1, 8)

In deze verzen staan enkele opmerkelijke feiten. Ten eerste had satan klaarblijkelijk toegang tot de aanwezigheid van de Heer. Die mogelijkheid heeft hij van tijd tot tijd en ik heb mezelf verzoend met dat feit. Maar nog verbazingwekkender is het feit dat de Heer satan opmerkzaam maakte op Job. Hij zei: “Heb je ooit een man gezien zo rechtvaardig en goed als hij?”

Natuurlijk had satan direct een weerwoord. In feite zei hij: “Ja, geen wonder, kijk eens wat hij ervoor terugkrijgt. In alle opzichten zorgt U voor hem. U voorziet in alles.” Dus de Heer zei: “Neem alles maar van hem af, maar hem zelf mag je niet aanraken.” In Job 1:3-19 lezen we wat Job allemaal bezat en wat hij door satans toedoen verloor :

Alle vijfhonderd juk runderen en vijfhonderd ezelinnen werden meegenomen, en op één na alle knechten die ervoor zorgden, kwamen om. Alle zevenduizend schapen verloren het leven, en opnieuw overleefde slechts één knecht. Drieduizend kamelen werden gestolen, en ook nu kwamen bovendien alle knechten om, op één na. Daarna verloor Job zeven zonen en drie dochters.

Ik vertel mensen vaak dat wanneer de wind alle vier hoeken van een huis tegelijkertijd treft, je zeker kunt zijn dat satan er de hand in heeft. Het is belangrijk om te beseffen dat satan veel meer middelen heeft dan de meesten van ons zich realiseren. In Job 2 zien we dat satan na deze rampzalige gebeurtenissen terugkwam bij God.

Toen zei de HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de HEERE en zei: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u Mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de satan de HEERE en zei: Huid voor huid! Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Steek Uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen. En de HEERE zei tegen de satan: Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel. (Job 2:2-7)

Deze zweren voegden aan Job zijn verliezen ook nog diepe schaamte en belediging toe. Bovenstaand gedeelte is wat mij betreft een duidelijk bewijs dat satan de directe oorzaak kan zijn van ziekte. Ik zeg niet dat hij de enige oorzaak is, of dat hij altijd de oorzaak is, maar hij is zeker één van de oorzaken van ziekte.

Al Jobs verliezen - zijn bezittingen, dienstknechten, kinderen, gezondheid en waardigheid - vonden plaats met toestemming van de Heer. Ik heb mezelf vele malen afgevraagd: wat was Gods doel hiermee? Zoals ik het begrijp, had Hij het doel om Zichzelf aan Job te openbaren, en Hij bereidde Job voor op deze openbaring.

Dit verhaal laat me zien dat God de dingen anders op waarde schat dan wij. Omdat één man zo belangrijk voor Hem was, was Hij bereid zoveel op te offeren. God heeft het nooit fout, Hij is nooit onrechtvaardig. Maar Hij heeft een doel met alles wat Hij doet. Een doel dat wij als mens vaak niet begrijpen.

Dit punt wil ik heel duidelijk maken, omdat ik denk dat het in mindere mate ook voor jou van toepassing is. Misschien vraag jij je ook wel eens af: Waarom is dit in mijn leven gebeurd? Waarom moest ik door deze dingen heen gaan? Waarom heeft God dit toegelaten? Andere mensen lijken niet zulke problemen te hebben zoals ik.

In veel gevallen is de reden waarom we door moeilijkheden heen moeten, dezelfde als bij Job. Wij hebben niets meegemaakt in de mate waarin Job dingen meemaakte. Toch heeft God ook ons door allerlei testen en moeilijke omstandigheden laten gaan waar we niet blij mee waren. Deze moeilijkheden en problemen waren zwaar om te verduren en niet makkelijk te begrijpen. Maar de Heer stond ze toe omdat Hij ons wil brengen op de plaats waar Hij Zichzelf aan ons kan openbaren.

Gebed van de dag

Vader, ik begrijp nog zoveel van U niet. Toch vertrouw ik mij aan U toe. Als U zoveel leed bij Job toeliet om hem een openbaring van U te kunnen geven, dan begrijp ik hoe belangrijk U dat vindt. Vader, ik verlang ook naar een diepere openbaring van U. Wilt U mij leren om het zoeken naar openbaring van U in mijn leven belangrijker te achten dan al het andere.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.