Shop Doneer

De oude mens

Leestijd: 2 min.
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg (Jesaja 53:6)

De oude mens is op elk gebied beschadigd: geestelijk, moreel en lichamelijk. De oude mens is in feite een nakomeling van satan.

In Genesis 3:15, onmiddellijk na de ongehoorzaamheid van de mens, zei de Heer over het zaad van de slang:

Ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw, en tussen jouw zaad en haar Zaad; hij zal je hoofd vermorzelen, en jij zal zijn hiel vermorzelen.

De oude ik is die nakomeling, het zaad van satan, omdat het het karakter van satan reproduceert.

Jezus zei tegen de religieuze leiders van zijn tijd: U bent uit uw vader, de duivel (Joh. 8: 44). De duivel is de vader van de kinderen van ongehoorzaamheid en zijn natuur is in hen gereproduceerd. Satans natuur kan worden samengevat in één woord: opstand. Hij is de leider van alle opstandigheid in het universum. Vandaar dat het gedrag van de oude natuur onvermijdelijk opstandig gedrag is, zoals de Bijbel ook bevestigt in Jesaja 53:6. Het kenmerk van de oude natuur is dat het zijn eigen weg gaat. Hij draait zijn rug naar God en streeft naar zijn eigen wil, plezier en tevredenheid.

Dit feit wordt gedetailleerder beschreven in de brief aan de Efeziërs, waar Paulus zegt:

U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht [satan], van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. (Efeze 2:1-3)

Let op de uitdrukking ‘van nature kinderen des toorns.’ Waarom worden we zo genoemd? Omdat wij van nature “ongehoorzame kinderen” zijn en ongehoorzaamheid leidt altijd tot Gods toorn. We hebben dus in ons een corrupt, opstandig karakter dat is voortgekomen uit satans misleiding en uit zondige begeerte. Om het samen te vatten: in ieder van ons zit een opstandeling. En de Bijbel noemt die opstandeling “de oude mens”.

Gebed van de dag

Vader, ik dank U dat mijn oude mens zijn rechtmatige straf heeft gekregen. Mijn oude mens wilde zijn eigen weg gaan, maar nu mag ik Uw weg gaan. Dank U dat u zorgt voor mijn ziel, en dat de tegenstander, de duivel, mij niks kan doen omdat U, Jezus, hem overwonnen heeft! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.