Shop Doneer

De persoonsgaven 2

Leestijd: 3 min.
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is. (Efeze 2:19-20)

Apostelen

Het mysterie van Gods voortgaande plan voor de Gemeente wordt geopenbaard door apostelen en profeten. Apostelen zouden we kunnen zien als de architecten of hoofdaannemers van de kerken. In de natuurlijke wereld moeten architecten alles weten wat er te weten valt over ieder stadium van het bouwen, van het fundament tot aan het dak. Ze zijn, omdat ze daarvoor zijn getraind, verantwoordelijk voor iedere fase en elk aspect van het project. In de geestelijke wereld is het de apostel die deze verantwoordelijkheid draagt. Apostelen zorgen voor een fundament voor een gemeente en zijn een kanaal van openbaring en leiding (zie Efeze 2:20, 3:4-5).

Het woord apostel betekent letterlijk ‘gezondene’. Als je nooit gezonden bent, dan kun je ook geen apostel zijn. Geen enkele apostel zendt zichzelf. Er zijn heel wat zelfbenoemde individuen die rondgaan en zichzelf apostel noemen, maar vaak voldoen zij niet aan de eerste Bijbelse voorwaarde, namelijk dat een apostel is uitgezonden en verantwoording aflegt aan degenen die hem gezonden heeft. (Meer over het apostelschap en de andere ‘persoons-bedieningen’ kun je lezen in Gods Kerk herontdekt, red.)

Profeten

In het boek Openbaring komen ‘olijfbomen’ voor als een symbool, en die worden specifiek geïnterpreteerd als profeten (zie Openbaring 11). De bediening van de profeet is om te zijn als een olijfboom, die voortdurend verse olie van openbaring levert aan de lampenstandaard, de Gemeente, zodat het licht op de lamp voortdurend helder kan blijven schijnen. Een profeet is iemand die een boodschap doorgeeft, die hij ontvangen heeft door rechtstreekse openbaring van God.

De profetie is bedoeld voor een specifieke tijd, plaats, situatie of groep mensen. Dat is wat hem of haar anders maakt dan een prediker of leraar, die de algemene waarheden van het Woord van God ontvouwt. De profeet heeft een specifieke boodschap. Jona bijvoorbeeld, was meer dan een prediker. Jona had Ninevé binnen kunnen lopen en zeggen: “Als jullie doorgaan met leven zoals jullie nu doen, dan zal God jullie oordelen.” Dat zou de waarheid zijn geweest. Maar hij had een specifieke openbaring. Hij zei erbij: “Het oordeel komt binnen veertig dagen.” Dat maakte hem tot een profeet.

Evangelisten

Het woord evangelist is afgeleid van ‘evangelie’, wat ‘goed nieuws’ betekent. Evangelisten hebben de specifieke taak om het goede nieuws van redding en het Koninkrijk van God te brengen. Evangelisten blijven nooit lang ergens; ze denken altijd aan de mensen die het evangelie nog niet gehoord hebben en voelen zich voortdurend gedrongen om die te bereiken.

Het belangrijkste doel van de evangelist is zondaren voor te stellen aan de Redder, hen tot redding te brengen en tot de waterdoop. Daarna gaat hij verder om weer anderen te vinden die nog niet zijn voorgesteld aan de Redder.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U mijn hart zacht en bewogen maakt voor de vele duizenden mensen vandaag die Uw boodschap van redding – het goede nieuws van het evangelie – nog moeten horen! Rust ons toe Heer, om juist die mensen te bereiken! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.