sluit
Shop Doneer

De persoonsgaven 3

Leestijd: 3 min.
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten... (zie Efeze 4:11-15)

Vandaag vervolgen we onze kennismaking met de vijf bedieningen die God heeft gegeven aan Zijn Gemeente, en dus aan jou en mij, tot opbouw van de gelovigen. Dit maakt deze gaven uiterst relevant voor ons leven.

Voorgangers/herders

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op (…) En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. (1 Petrus 5:1-4)

De voorganger is de herder van de schapen. Het Griekse woord is poimen, en het wordt doorgaans vertaald met herder. In veel Engelse vertalingen wordt het woord in Efeze 4:11 vertaald met het woord ‘pastor’, ‘voorganger’. Daardoor realiseren veel mensen zich niet dat het woord eigenlijk herder is. Ik moet toegeven dat ik zelf jarenlang gewerkt heb onder deze verwarring. Ik sprak bijvoorbeeld regelmatig over de voorganger (pastor) en de oudsten, alsof de voorganger de ene persoon was en de oudsten de anderen. Maar op een dag realiseerde ik me dat ‘voorganger’ en ‘oudste’ slechts twee verschillende namen zijn voor dezelfde persoon of functie of bediening. Oudste is één benaming, maar voorganger of herder is een andere naam voor dezelfde bediening.

In de Bijbel waren de oudsten de opzichters, en hun taak was om herder te zijn voor de kerk, de kudde. Zonder enige twijfel waren zij de erkende leiders van de plaatselijke kerk. Er was binnen de plaatselijke kerk niemand boven hen. Deze mannen waren gezamenlijk de voorgangers of herders.

Leraars

De persoon met de bedieningsgave van een leraar is in feite een uitlegger van de Bijbel. Hierbij zijn er de bediening aan de hele Kerk van Jezus Christus, de universele Gemeente, en de bediening specifiek voor een kleine gemeenschap. De leraar die zijn bediening uitoefent voor het hele Lichaam heeft in feite een ‘mobiele’ bediening; hij reist naar verschillende plaatsen om onderwijs te geven. Binnen de lokale kerk zijn er echter ook degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs, aan individuen en kleine groepen.

De leraarsbediening werkt samen met en aanvullend op de evangelisten. Paulus schrijft: Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien (1 Korinthe 3:6). Die eenvoudige voorstelling geeft ons een goed beeld. Het planten van het zaad van Gods Woord was het evangeliseren. Maar het zaad zou niet hebben wortel geschoten, gegroeid zijn en zelf weer vruchtbaar geworden zijn, als het na de zaaiperiode geen water had gekregen. Dus de volgende bediening die kwam, was de bediening van het water geven - de bediening van Apollos, de leraar.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U mij bekwaam maakt om precies die bediening uit te oefenen die U voor mij bedoeld heeft. Help mij om hierin vrijmoedig te zijn Heer, zodat ik anderen tot bloei kan brengen en Uw gemeente kan helpen groeien in geloof en in diepte! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.