Shop Doneer

De persoonsgaven 4

Leestijd: 3 min.

Jezus, het volmaakte voorbeeld

De bedieningsgaven die we de afgelopen dagen hebben bestudeerd zijn de gaven die Christus gaf aan zijn Lichaam, na Zijn hemelvaart. De eerste stap die Hij nam, was te voorzien in leiderschap voor zijn volk, door middel van deze gaven. Mensen zonder leiding zijn verslagen mensen. Schapen zonder herder zullen afdwalen en ten prooi vallen aan de wilde dieren. Het is belangrijk te begrijpen dat deze gaven personen zijn. God gaf apostelen als gave. Hij gaf profeten als gave. Hij gaf evangelisten als gave. Hij gaf voorgangers of herders als gave. En Hij gaf leraren als gave.

Kijk opnieuw naar Efeze 4:7: Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Het woord gave in dit vers verschilt van het woord gave dat we tot zover bestudeerd hebben. Hier staat het Griekse woord “dorea”, wat normaal gesproken in het Nieuwe Testament wordt gebruikt voor de gave van een goddelijk Persoon. Er zijn twee van zulke gaven: Jezus en de Heilige Geest. Uit dit vers begrijp ik daardoor dat de ‘persoons’-gaven een deel zijn van Jezus’ eigen persoon.

Laat ik het zo uitleggen: Jezus is het volmaakte voorbeeld voor elk van deze gaven. Hij is de perfecte apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Wat een man of vrouw wordt in zijn of haar bediening, is zoveel als Jezus aan die persoon toebedeelt. Dus als jouw bediening in één van deze categorieën past, dan is het Christus in jou die zijn bediening als een herder, leraar, evangelist, profeet of apostel uitdraagt.

Deze bedieningsgaven zijn anders dan de gaven van de Geest. De gaven van de Geest zijn gebeurtenissen waarin de Heilige Geest zichzelf manifesteert vanuit de gelovige. Ze zijn kort en tijdelijk. Ze komen en gaan. Deze bedieningsgaven zijn echter gaven voor het leven. Wat kwalificeert je om een voorganger te zijn? Niet het feit dat je misschien een theologische opleiding hebt gevolgd. Wat je kwalificeert, is het feit dat Jezus, de Voorganger en Herder, in jou Zichzelf heeft teruggegeven aan Zijn volk. Hetzelfde geldt voor de andere bedieningsgaven.

Deze gaven zijn volkomen soeverein. Ze zijn niet afhankelijk van menselijke verkiezing. De keuze is niet aan ons, omdat de Kerk, als het goed is, geleid wordt van boven. De Kerk is geen democratie, het hoofd van alle dingen is Jezus, en Hij werkt van boven naar beneden. Ons denken over het functioneren van deze vijfvoudige bedieningsgaven is vaak verstoord door traditie. Veel kerken zullen bijvoorbeeld evangelisten verwelkomen, maar nauwelijks ruimte geven aan apostelen. Maar God heeft deze in de kerk ‘een plaats gegeven’ (1 Korinthe 12:28). Wie heeft ooit de autoriteit gekregen (of genomen) om deze bedieningen te verwijderen?

Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, help mij om heel secuur te zijn in het ‘streven naar de gaven van de Geest’, zoals Paulus het uitdrukt. Dank U Heer, voor Uw aanmoediging, leiding en hulp als ik in deze dingen uitstap en probeer de plaats in te nemen die U voor mij heeft bedoeld. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.