Shop Doneer

De vijfde kolonne

Leestijd: 3 min.

Als toverij ons niet direct kan overmeesteren, zoekt het een manier om ons van binnenuit te vernietigen. Kijk maar naar het voorbeeld van Bileam. Hij werd ingehuurd om Israël te vervloeken, maar zolang Israël aan God gehoorzaam was, zou God Bileam dat niet toestaan. Elke keer dat Bileam probeerde om Israël te vervloeken, kwam hij met een zegen - tot grote ergernis van koning Balak, die hem had ingehuurd.

Omdat Bileam wist dat hij Israël niet direct kon vervloeken, probeerde hij het op een andere manier. Hij adviseerde koning Balak om Israël aan te moedigen om Moabitische vrouwen in hun midden te verwelkomen, en via deze vrouwen hun afgoden te gaan vereren. Toen deze tactiek succes had en zonde bracht in hun midden, kwam de vloek over Israël – niet via Bileam, maar van God zelf. We lezen hierover in Numeri 31:13-16.

Toen werd Mozes woedend op de bevelhebbers (…) die daar uit de strijd terugkeerden. ‘U hebt de vrouwen in leven gelaten?!’ zei hij. ‘Juist zij waren het die de Israëlieten, op aanraden van Bileam, destijds bij de Peor verleid hebben tot ontrouw aan de HEER, en dat veroorzaakte de plaag die de gemeenschap van de HEER getroffen heeft. (NBV21)

Zo werkt toverij. Als het ons niet onmiddellijk kan verslaan, zal het ons verleiden tot iets wat Gods vloek over ons afroept, vanwege de manier waarop God het universum heeft geordend.

Je moet weten dat de gemeente nooit wordt verslagen van buitenaf. Dit is wat Jezus zei over zijn eigen ervaringen: “De heerser van deze wereld is al onderweg en hij heeft geen macht over mij” (zie Johannes 14:30). De duivel had geen macht over Hem; de duivel zou Hem nooit kunnen verslaan. De duivel verslaat de gemeente echter door middel van wat men noemt de ‘vijfde kolonne’. Deze term komt uit de Spaanse burgeroorlog.

Het verhaal gaat over een zekere Spaanse generaal, die in de burgeroorlog een Spaanse stad aanviel. Een andere generaal vroeg hem: “Vertel eens, wat is je plan om de stad te overwinnen?” De ander antwoordde: “Wel, ik heb vier kolonnes die de stad naderen - één uit het noorden, één uit het zuiden, één uit het oosten en één uit het westen.” Toen pauzeerde hij even en voegde eraan toe: “Maar ik verwacht dat mijn vijfde kolonne de stad voor mij zal gaan innemen.” Dus vroeg de andere generaal: “En waar is die vijfde kolonne?” Het antwoord: “Die is al in de stad.”

De vijfde kolonne is de groep verraders die van binnenuit de stad uitleveren aan de aanvallers van buiten. Alleen de vijfde kolonne binnenin de Kerk kan ervoor zorgen dat we verslagen worden. We zullen niet van buitenaf verslagen worden, of het nu individueel is of samen.

Als jij en ik echter, net als Jezus, oprecht kunnen zeggen: “De duivel heeft geen ingang in mijn leven (geen ‘vijfde colonne’ – oftewel gebied dat hij beheerst)”, dan kan de duivel ons op geen enkele manier verslaan. En als een groep christenen samen kan zeggen: “De duivel heeft geen ingang in onze groep”, dan staat hij machteloos. Daarom is satans meest hardnekkige strategie dat hij en zijn ‘agenten’ proberen de Kerk onopvallend binnen te dringen en zich echt in ons midden op te houden.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U juist in deze tijd van grootscheepse verwarring in deze wereld waarin wij leven, Uw gemeente vrijwaart van toverij, en ons zegent met de gave van onderscheiding van geesten, zodat de vijand geen enkele kans krijgt ons te beïnvloeden. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.