Shop Doneer

De vocale gaven

Leestijd: 3 min.

De afgelopen dagen hebben gekeken naar twee groepen geestelijke gaven: openbarings-gaven en krachtgaven. Vandaag gaan we verder met de vocale gaven: allerlei talen (spreken in tongen), uitleg van allerlei talen en profetie. Ik verwijs opnieuw naar 1 Korinthe 12:7-11:

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest (…) en aan een ander profetie, (…) en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:7-11, nadruk toegevoegd)

Allerlei talen en uitleg ervan

De gave van tongentaal is de gave die veel mensen het moeilijkst vinden om te begrijpen. We moeten in gedachten houden dat in de taal van het Nieuwe Testament, het woord ‘tong’ ook ‘taal’ (klanktaal) betekent. We kunnen het dus de gave van tongen noemen, of de gave van talen.

Uitleg van tongen is het vermogen, bovennatuurlijk gegeven door de Heilige Geest, om in een bekende taal de betekenis te geven van iets dat eerst ontvangen is in een onbekende taal. De persoon die de uitleg geeft, kan dezelfde persoon zijn die de uiting in een onbekende taal gaf, of iemand anders. In feite is het doel van uitleg van tongen hetzelfde als dat van profetie.

In 1 Korinthe 14:4-5 zegt Paulus dit: Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.

Spreken in een onbekende tong bouwt degene op die spreekt, maar niemand anders. Profeteren bouwt echter de samengekomen gelovigen op. Daarom wordt profeteren belangrijker geacht dan het spreken in tongen. Wanneer een uiting in klanktaal (tongen) gevolgd wordt door een uitleg, waardoor ook andere mensen het kunnen begrijpen, krijgt het hetzelfde effect als een profetie.

Profetie

Profetie is het vermogen dat een gelovige van de Heilige Geest ontvangt, om woorden te spreken die afkomstig zijn van God. 1 Korinthe 14:3 zegt hierover: Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. (NBV21)

Herstel van ons gereedschap

Er is vaak gesuggereerd dat de gaven van de Geest door God werden teruggetrokken na de tijd van de eerste apostelen – en dat ze vandaag dus niet meer beschikbaar zouden zijn. Ik heb echter alle negen gaven van de Geest in werking gezien, over de hele wereld. Persoonlijk geloof ik dat God in deze tijd juist de erfenis teruggeeft die wij zelf verloren hebben laten gaan door ongeloof en ongehoorzaamheid. We lezen dat Paulus God dankte voor de christenen in Korinthe, omdat ‘het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht’ (1 Korinthe 1:7). En in 1 Korinthe 12:28 zegt Paulus dat God, naast andere gaven, wonderen en genezingen een plaats heeft gegeven in de kerk. Deze gaven maken deel uit van het normale christelijke gemeenteleven.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, maak ons als Uw gemeente bereid en bekwaam om de genadegaven van Uw Geest ook daadwerkelijk praktisch te gebruiken in ons dagelijkse leven als Uw kinderen, juist in de roerige tijden waar we vandaag in onze wereld door heengaan. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.