sluit
Shop Doneer

Dienen, onderwijzen en bemoedigen

Leestijd: 3 min.
En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: … hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen…. (Romeinen 12:6-8)

Nu we onze studie van de geestelijke gaven vervolgen, moedig ik je opnieuw aan dit biddend te doen: “Heer, In welke van deze charismata wilt U dat ik functioneer?”

Dienstbaarheid of dienen

In het Lichaam van Christus is dienen het pad dat leidt naar leiderschap. Ik denk niet dat de Heer ooit van iemand onmiddellijk een leider maakt, zonder dat hij of zij eerst heeft leren dienen. Leiden doe je namelijk vanuit een dienend hart, en in die zin zal ook de leider nooit stoppen om te ‘dienen’. Toen Jezus zijn discipelen bij zich riep, zei Hij:

Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. (Mattheüs 20:26-27)

Je zult merken dat hoe hoger je wilt gaan, hoe lager je moet starten. Als jij ‘groot’ wilt worden, dan moet je een dienaar worden. En wil je ‘de eerste’ zijn, dan zul je een slaaf worden.

Onderwijzen

Het doel van alle Bijbels onderwijs is liefde. Ik ben tot de slotsom gekomen dat ieder onderwijs dat geen liefde voortbrengt, zijn doel mist. (Zie hiervoor de opmerkelijke opdracht die Paulus aan Timotheüs gaf in 1 Timotheüs 1:3-7 met betrekking tot het geven van onderwijs. )

Handelingen 2:42 zegt dit over de nieuwe gelovigen in Jeruzalem: En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

De eerste voorwaarde van onderwijs is om te volharden in de leer van de apostelen. Waar gemeenten afgedwaald zijn van de leer van de apostelen, zijn ze terecht gekomen in problemen en mislukking.

Er bestaan twee niveaus van onderwijs: er zijn degenen die initiatief nemen, en anderen die doorgeven wat ze hebben geleerd. Degenen die het initiatief nemen, hebben de verantwoordelijkheid om vast te stellen wat onderwezen wordt. De anderen zijn verantwoordelijk om zorgvuldig door te geven aan anderen over wat ze zelf hebben geleerd. Een mooi voorbeeld vinden we in 2 Timotheüs 2:2 waar Paulus zegt: En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. In dit vers zien we vier ‘generaties’: Paulus, dan Timotheüs, vervolgens de trouwe mensen die door Timotheüs onderwezen zijn, en de mensen die zij zullen onderwijzen.

Vermanen en bemoedigen

Het Griekse woord dat hier gebruikt is, heeft een dubbele betekenis die feitelijk hetzelfde zijn; een vermaning zou een ‘bemoediging’ moeten zijn om dingen anders te doen. Helaas ligt in onze manier van ‘vermanen’ vaak ook veroordeling, waardoor onze vermaning meer lijkt op ‘ontmoediging’. Ben je met me eens dat het Lichaam van Christus schreeuwend behoefte heeft aan de bediening van bemoediging? Ik denk dat ontmoediging één van de sterkste wapens van de duivel is, en daartegenover moeten geestelijke bemoedigers staan, die zorgen dat de invloed van de tegenstander wordt tenietgedaan met het zwaard van de Geest, Gods Woord.

Het woord dat hier gebruikt wordt heeft overigens nog twee betekenissen, namelijk opvrolijken en aanvuren. Als mensen ontmoedigd zijn, dan vrolijk je hen op. Als mensen lui of vermoeid zijn, dan vuur je ze aan. En het middel dat je gebruikt, is de waarheid van Gods Woord.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, maak mij gevoelig voor de stem van Uw Heilige Geest, om de bemoediging te ontvangen die U mij van dag tot dag geeft, zodat ik ook naar vele andere broeders en zusters om mij heen een bron van bemoediging mag zijn. En vul mij met Uw liefde, zodat ik ook in liefde mensen vermaning mag geven als dat nodig is. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.