Shop Doneer

Doorbreek de leugen

Leestijd: 3 min.
Namelijk dat u, (…), de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:22-24)

Ons oude ik, de oude mens, gaat volgens Paulus te gronde door misleidende begeerten. Anders gezegd, ons oude ik is het resultaat van de mens die aandacht geeft en luistert naar satans misleiding en leugen.

Om het karakter van de leugen ten volle te begrijpen, moeten we terug naar het verslag van de schepping van de mens en de oorsprong van zijn geschiedenis. Je herinnert je dat, toen Adam en Eva waren gemaakt, God hen waarschuwde niet te eten van één bepaalde boom in de tuin —de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. God deed hen een plechtige belofte: want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:17). In het volgende hoofdstuk van Genesis lezen we dat satan, in de gedaante van de slang, naar Eva kwam en haar verleidde. In wezen hield zijn verleiding in dat zij Gods waarschuwing moest negeren en niet gehoorzamen aan datgene wat God haar echtgenoot had gezegd. Om Eva te overtuigen, baarde satan zijn leugen, de leugen. God had gezegd: Je zult zeker sterven… Satan zei: Je zult zeker niet sterven (Genesis 3:4).

Dit was een pertinente leugen! Deze verdraaiing van Gods waarheid gaf geboorte aan het oude ik. Het oude ik is daarom feitelijk een product van de misleiding, van satans leugen. Vergeet niet dat misleiding (oftewel leugen) satans belangrijkste wapen is tegen het menselijk ras.

In Openbaring 12:9 staat over satan: de grote draak... namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.

Misleiding zet een proces van degeneratie – een neergaande spiraal - in beweging. De brief van Jakobus vertelt ons dat misleiding (HSV: ‘verzoeking’) lust produceert. Lust is een pervers, opstandig verlangen — een verlangen dat in strijd is met Gods wil en in strijd is met het welzijn van de persoon die dat verlangen koestert. Lust brengt op zijn beurt zonde voort, en zonde produceert dood.

Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Jakobus 1:13-15

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat ik mij bij U volledig thuis mag voelen, omdat U Zelf nooit mensen verzoekt. Als de duivel mij probeert te verzoeken, help mij dan om staande te blijven. Ik wil mijn geloof vasthouden, ondanks de beproeving, en ik dank U dat U mij daarbij helpt zodat. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.