Shop Doneer

Drie ijkpunten voor waarheid

Leestijd: 2 min.

Gisteren zagen we dat in de geestelijke wereld dus drie ijkpunten bestaan voor waarheid: Jezus, het Woord van God en de Heilige Geest. Als deze drie met elkaar overeenstemmen, weten we dat we de waarheid ontdekt hebben, absolute waarheid. Daarom is het belangrijk eerst deze drie criteria na te lopen voordat we komen tot een conclusie. Bij iedere geestelijke kwestie moeten we ons dus drie vragen stellen:

• Schildert het Jezus zoals Hij werkelijk is?

• Komt het overeen met Gods Woord?

• Geeft de Heilige Geest Zijn bevestiging ervan?

Door de geschiedenis heen zou de Gemeente zich veel dwaalleer en bedrog hebben kunnen besparen als ze altijd deze drie criteria voor de waarheid had gebruikt. Het is niet genoeg als een leraar alleen een prachtig beeld schetst van Jezus als het volmaakte morele voorbeeld. Of dat een voorganger zijn gemeente bestookt met een spervuur van Bijbelverzen. Of dat een evangelist zijn publiek boeit met een meeslepende demonstratie van de bovennatuurlijke wereld. Voordat we datgene wat ons wordt aangeboden als de waarheid accepteren, moeten alle drie de criteria met elkaar overeenstemmen: Jezus, Gods Woord en de Heilige Geest.

In de drievoudige presentatie van waarheid, is het de specifieke taak van de Heilige Geest om te getuigen:

de Geest is het Die getuigt. (1 Johannes 5:6)

Het is de Heilige Geest die getuigt van Jezus als de eeuwige Zoon van God, die Zijn bloed stortte aan het kruis, als afdoend offer voor onze zonden. Charles Wesley zei het op de volgende manier:

‘De Geest antwoordt op het bloed, en vertelt mij dat ik uit God geboren ben. De Heilige Geest getuigt ook van de waarheid en het gezag van Gods Woord.’

Paulus schreef aan de Thessalonicenzen:

Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid... (1 Thessalonicenzen 1:5)

Gebed van de dag

Dank U wel Vader, dat het Evangelie niet alleen met woorden tot mij gekomen is, maar ook met kracht, en met de Heilige Geest, en met volle zekerheid! Help mij groeien in geestelijk inzicht Heer, om steeds die drievoudige toets van de verheerlijking van Jezus, het getuigenis van Uw Woord en de bevestiging van Uw Geest te zoeken voor alles wat er op mij afkomt. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.