sluit
Shop Doneer

Een ander klimaat

Leestijd: 3 min.

We beginnen vandaag met de bekende priesterzegen uit Numeri 6:25-26, die in veel kerken op zondag ter afsluiting van de dienst over ons wordt uitgesproken:

De Here zegene u, en Hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

In het midden van deze zegen staat: De Here zij u genadig. Dit betekent dat de Heer zijn genade op je legt, of uitoefent ten bate van jou. Genade is Gods onverdiende gunst. We zien in de priesterzegen dat Gods genade verbonden is met Gods aangezicht. Met andere woorden: God kijkt naar ons door de bril van zijn gunst en genade. En zodra Hij dat doet, verandert onze bestemming! Hij zet ons apart. Op dat moment worden we anders dan de mensen om ons heen.

Een voorbeeld dat ik al eerder noemde, is dat van Noach. Er staat dat Noach genade vond in Gods ogen. Als gevolg hiervan werd Noachs totale bestemming veranderd. Zijn leven was in niets gelijk aan het leven van zijn tijdgenoten.

...en geve u vrede. Vrede is het resultaat van genade. Zonder Gods genade zullen we nooit echt vrede kennen. Genade is zo veel meer dan een eigenschap van God. Als God in zijn genade op ons neerkijkt, wordt er iets van Hem zelf op ons overgebracht. Op dat moment worden we omringd door een andere atmosfeer. We zijn beschermd. Dat wat God overbrengt (een soort transactie) heeft werkelijke impact op ons leven. Gods ogen kijken op ons neer en daarmee brengt Hij zijn liefde, goedheid, en bovenal zijn aanwezigheid op ons over. De genade van God brengt Gods daadwerkelijke tegenwoordigheid ons leven binnen; we merken dat er iets verandert in de atmosfeer

Vergelijk het maar met een heel hete dag, waarop vele mensen rondrijden in auto's zonder airconditioning, maar wij rijden op dat moment in een auto die wel airco heeft. En terwijl iedereen het warm heeft en zit te puffen, hebben wij het heerlijk fris en vredig, omdat we ons bevinden in een andere atmosfeer, een ander klimaat. Zo is Gods genade - ze brengt ons in en omringt ons met een heel ander klimaat.

Heel wat teksten in het Nieuwe Testament onderstrepen dit; teksten die we anders niet goed kunnen begrijpen. Het toewensen van genade en vrede was een normale begroeting in een Nieuwtestamentische brief.

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus... (Romeinen 1:7)

We lezen hier dat genade en vrede op ons worden overgebracht van God de Vader, door Jezus Christus, de Zoon. Het is Gods gunst die vrede, heelheid, volmaaktheid en al het andere wat we nodig hebben, ons leven binnenbrengt. We worden van dag tot dag verfrist doordat we mogen leven in een klimaat waarin Gods vrede en heelheid en volmaaktheid ons omringt - onafhankelijk van de omstandigheden waarin we ons bevinden.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor de verfrissing van Uw genade, die als een soort 'climate control' mijn leven beheerst en fixeert op Uw liefde, ongeacht hoe heet soms de vuren zijn waar ik voor sta... Dank U almachtige God, dat U Uw aangezicht over mij doet lichten en mij totaal brengt in de atmosfeer van Uw bovennatuurlijke vrede! Amen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.