Shop Doneer

Een bijzondere schat

Leestijd: 3 min.

In de komende twee dagen zullen we nadenken over de volgende stelling: Het onderscheidende kenmerk van Gods volk is hun heiligheid. We doen dit door te kijken naar corresponderende Bijbelteksten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Vandaag behandelen we het Oude, en morgen het Nieuwe Testament. Om te beginnen zegt God in Exodus 19 tegen Zijn volk:

Als u naar mijn woord luistert en Mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken Mijn bijzondere eigendom zijn, want aan Mij behoort de aarde. U zult Mijn priesterlijk koninkrijk en Mijn heilig volk zijn. (Exodus 19:5-6, WV95)

Om Gods volk te zijn, moeten we anders zijn - heilig zijn, apart gezet uit alle andere volken. De frase die hier vertaald is met ‘bijzondere eigendom’ heeft de volgende betekenissen: ‘onderscheiden’, ‘anders dan al het andere’, ‘apart gezet’ en ook ‘een bijzondere schat.’

In Deuteronomium 14 vinden we bijna dezelfde woorden als in het gedeelte uit Exodus. Het boek Deuteronomium is in essentie een nauwkeurige omschrijving van de voorwaarden om jouw door God gegeven erfdeel binnen te gaan en daar te blijven. Bovendien legt Deuteronomium, net als Leviticus, veel nadruk op heiligheid:

Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd: u heeft Hij uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, Zijn kostbaar bezit (een bijzondere schat) te zijn. (Deuteronomium 14:2 NBV)

In dit gedeelte zien we dat het unieke, onderscheidende kenmerk van Gods volk hun heiligheid is. Dit is het kenmerk dat hen onderscheidt van alle andere volken. En het is ook dit kenmerk dat hen omhoog tilt. We kunnen niet leven op de manier waarop God wil dat we leven, tenzij we leven en wandelen in heiligheid. Deze waarheid wordt ook duidelijk gesteld in Deuteronomium 26:18-19. Laten we beginnen met het eerste deel van vers 18:

En de HEERE heeft u heden verklaard dat u voor Hem een volk zult zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. (Deuteronomium 26:18)

Het woord ‘verklaard’ betekent: ‘openlijk erkend’. God erkent openlijk Zijn volk als een volk dat apart is gezet van alle andere volken.

Zoals Hij tot u gesproken heeft, en dat u al Zijn geboden in acht moet nemen, en dat Hij u een plaats zal geven, hoog boven alle volken die Hij gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot sieraad; en dat u een heilig volk zult zijn voor de HEERE, uw God, zoals Hij gesproken heeft. (Deuteronomium 26:18-19)

Als we ‘hoog verheven’ willen zijn, dan moeten we heilig zijn. Die twee dingen kunnen niet van elkaar gescheiden worden. God wil dat Zijn volk verheven leeft, niet dat ze leven onder de heerschappij van allerlei situaties en omstandigheden en de aanvallen van de vijand. Hij wil dat we een overwinnend, heersend volk zijn. Maar de voorwaarde is heiligheid. Morgen zullen we zien hoe deze voorwaarden van het Oude Testament woord voor woord overgebracht worden in het Nieuwe Testament.

Gebed van de dag

Vader, ik verlang ernaar om ‘hoog verheven’ te leven. Te leven op een niveau, ver boven de aanvallen van de vijand en de natuurlijke omstandigheden. Ik verlang ernaar om te leven in die schuilplaats bij U, ver boven alle aardse beslommeringen uit. Ik wil gaan voldoen aan die voorwaarde van heiligheid. Dank U wel dat dit niet onbereikbaar is, maar dat het mogelijk gemaakt is door Jezus’ offer en de leiding van de Heilige Geest. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.