Shop Doneer

Een eeuwige relatie

Leestijd: 4 min.

Toewijding aan Jezus Christus brengt een directe en persoonlijke relatie met Hem tot stand, waarvoor geen enkele vervanging bestaat. Deze relatie wordt in de Bijbel veelvuldig beschreven. Eén van de mooiste voorbeelden is Psalm 23. In de eerste vier regels ontvouwt David prachtig het karakter van deze relatie:

De HEERE is mijn ​Herder, mij ontbreekt niets.

Als dat geen volmaakte zekerheid is...? Dit ene vers zegt alles wat er gezegd kan worden over zekerheid, en het is gebaseerd op een bijzondere persoonlijke relatie: De Heer is Mijn herder, mij ontbreekt niets. Vanuit Zijn herderschap wordt voorzien in alles wat je ooit nodig hebt. David vervolgt:

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de ​gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

De Heer aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor ieder die zich heeft toegewijd aan Zijn herderschap over zijn of haar leven, in iedere situatie en elke omstandigheid. En Hij doet dat omwille van Zijn eigen eer. Het is belangrijk dat te beseffen. God neemt die verantwoordelijkheid niet op zich vanwege onze goedheid, ons talent of onze rechtvaardigheid. Hij doet het omdat Hij trouw is aan zichzelf. Dat zegt het vierde vers:

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Hier zien we een veiligheid die het tijdelijke overstijgt. Als het moment komt dat wij of anderen 'vaarwel' zeggen tegen het tijdelijke en de eeuwigheid binnengaan - het moment van de schaduw van de dood, een moment dat voor ieder van ons komt - dan hoeven we geen enkel kwaad te vrezen. Zelfs in de vallei van de schaduw des doods is de Heer bij ons. Hij is daar om ons troost en nieuwe kracht te geven. Als voorganger mocht ik vele mensen zo dicht mogelijk bij God brengen als ik kon, zelfs tot aan de ingang van de vallei des doods. Maar er komt een punt dat de menselijke herder zijn schapen moet overgeven aan de eeuwige, oppermachtige, goede Herder. Nog veel persoonlijker heb ik dit mogen ervaren met mijn eerste en tweede vrouw, Lydia en Ruth. Ik was bij hen toen ze stervende waren en leidde hen naar de ingang van het dal van diepe duisternis. Op een bepaald moment kon ik niets meer doen, maar de Heer was trouw, zoals aan iedereen die zich onvoorwaardelijk aan Hem overgeeft. Hij is trouw in het leven en trouw in de dood, trouw in de tijd en in de eeuwigheid.

Geen kwade macht in het universum kan de relatie verstoren die de Heer heeft met degene die zich aan Hem heeft toevertrouwt. Denk tot slot aan Paulus' prachtige woorden in Romeinen 8:38-39:

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch ​engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ van God in ​Christus​ ​Jezus, onze Heere.

Gebed van de dag

Vader in de hemel, wat een genade dat mijn veiligheid bij U voor eeuwig is, niet omdat ik goed ben, maar vanwege Uw goedheid en heerlijkheid. Mij ontbreekt niets en geen enkele situatie of kracht kan mij scheiden van Uw liefde. Ook vandaag vertrouw ik op U voor al mijn behoeften en noden. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

Het Covid-19 virus (Corona virus) beïnvloedt China op een bijna niet te voorspellen manier. De BBC kopte met ‘Corona virus: China en het virus dat alles bedreigt’. De impact is wereldwijd, maar ‘de Chinese maatschappij en politiek worden tot op het bot geraakt’. Het verhaal van dr. Li Wenliang heeft de Westerse pers bereikt. Hij was christen, en zijn leven van oprechte dienstbaarheid – resulterend in zijn dood – heeft velen beïnvloed. Bid trouw voor de Kerk in China. Bid dat de Heer Zijn weg gaat in China – dat velen tot Hem komen. En dat het land zijn oplossingen vindt in Hem – op economisch en op geestelijk gebied.

ZENDINGSBERICHT CHINA

Ons team wordt altijd bemoedigd door de impact van Dereks onderwijs. Een broeder schreef dat het boek 'Waar het hart vol van is' hemzelf en zijn relatie tot zijn ouders en kinderen heeft veranderd:
Ik kon mijn tranen niet bedwingen toen ik het onderwijs in 'Waar het hart vol van is' had gelezen. Mijn ouders waren heel strikt toen ik jong was. Ze dachten altijd dat hoe strenger de woorden waren waarmee ze de kinderen bekritiseerden, hoe effectiever hun opvoeding zou zijn. Dit is de traditionele manier van opvoeden van veel Chinese ouders. Maar het veroorzaakte bij mij veel problemen. Tijdens mijn schooljaren had ik een heel laag zelfbeeld, en ik gebruikte dezelfde manier van praten tegen mijn vrouw en kinderen. Dus in mijn eigen gezin ontstond hetzelfde probleem als in het gezin van mijn ouders. Nu weet ik dat ik mij in de eerste plaats moet bekeren van mijn eigen woorden; ik zal me ook namens mijn ouders bekeren, en hen hun onwetendheid vergeven. Moge de Heer het gebruik van mijn tong volledig genezen, en mijn mond vol worden van lofprijzing en opbouwende woorden.