Shop Doneer

Een levend offer

Leestijd: 3 min.
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
(Romeinen 12:1)

Gisteren lazen we over de eerste stap voor het vinden van je plaats: het toewijden van ons lichaam aan God. Maar wat houdt dat praktisch in?

Paulus noemt het lichaam ‘een levend offer’ omdat hij de offers van het Oude Testament voor ogen heeft: schapen, geiten, runderen, enzovoorts. Die werden eerst gedood en vervolgens op het altaar van de Heer geplaatst. Paulus zegt dat jij je lichaam op het altaar moet plaatsen, precies zoals dat rund, schaap of geit. Er is alleen één verschil: niemand mag dit offer doden. God wil een levend lichaam.

Als je eenmaal je lichaam in totale overgave op Gods altaar hebt geplaatst, behoort je lichaam niet langer toe aan jezelf. Het is nu van God - het behoort Hem toe. Jij beslist dus niet langer wat er met je lichaam gebeurt. God beslist. Je kiest niet langer waar jij gaat wonen. God kiest. Je kiest niet langer zelf voor welke baan of welk werk jij jouw lichaam gebruikt. God kiest. Maar het is geweldig als Hij de verantwoordelijkheid overneemt.

We weten allemaal dat als iemand een huis of gebouw bezit, hij of zij ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. Als je woont in een gehuurd huis, dan is het niet van jou en ben je er niet verantwoordelijk voor. Als God ons bij wijze van spreken slechts zou ‘huren’, dan zou Hij geen verantwoordelijkheid hebben over ons. Maar als we Zijn eigendom zijn, dan is Hij ook verantwoordelijk voor het onderhoud.

Het zou kunnen dat je nog nooit jouw lichaam als een levend offer op Gods altaar hebt geplaatst. Dat is echter wel de toegangsweg en de eerste stap tot het kennen van Gods wil en het vinden van je plaats. Je kunt allerlei wegen proberen en reis na reis ondernemen, maar als je nooit deze fundamentele stap doet, dan zul je nooit werkelijk in je bestemming komen.

Ik geef regelmatig onderwijs over dit onderwerp, want het is zo’n belangrijke en fundamentele beslissing. Het volgende gebed kun je bidden als je deze beslissing wilt nemen. Dit kan een heel belangrijk moment zijn, dat de koers van je hele leven kan veranderen. Onthoud dat je tot de Heer Jezus bidt, het hoofd van de kerk, jouw Redder.

Gebed van de dag

Heer Jezus Christus, dank U dat U voor mij aan het kruis bent gestorven, zodat ik vergeven kon worden, een kind van God ben geworden en eeuwig leven heb ontvangen. Heer, ik kom tot U als het Hoofd van de kerk. Heer, ik plaats mijn lichaam nu op het altaar van Uw dienst, en ik vraag U mij op mijn plek te brengen in het lichaam. Ik geef mijzelf volledig over aan U. Vanaf deze dag behoort mijn lichaam U toe. Het zal gaan waar U zegt dat het moet gaan. Het zal doen wat U zegt dat het moet doen. Het zal zeggen wat U zegt dat het moet zeggen. Het zal dienen op de plaats en de manier waarop U zegt dat het moet dienen. Dank U, Heer, dat U mij ontvangt als Ik tot U kom in Uw Naam. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.