Shop Doneer

Een schild en verkwikkende regen

Leestijd: 2 min.

Vandaag kijken we naar twee prachtige beelden van Gods genade uit het Oude Testament. Het eerste beeld is dat van genade als een schild. We lezen hierover in de Psalmen.

U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen Uw genade. (Psalm 5:13)

Dit is zo mooi, dat het ver uitstijgt boven elk theologisch concept van genade. Gods genade is werkelijk om ons heen. Ze beschermt ons, omringt ons, en houdt de machten van het kwaad op een afstand. Genade dringt de machten die ons aanvallen terug. God omringt de rechtvaardigen met zijn genade alsof het een schild was. Dus als je problemen of moeilijkheden in het vooruitzicht hebt, dan hoop ik dat je die problemen tegemoet treedt met het schild van Gods genade voor je uitgestoken. Dit schild beschermt je tegen de schade van pijn en gevaar - geestelijk, emotioneel, lichamelijk en zelfs financieel. Gods genade en gunst zijn om jou heen als een onzichtbaar schild. Dit schild houdt virussen en ziekte tegen. Er is geen boze macht die er doorheen kan dringen. Je kunt dit schild ontvangen door geloof en door te vertrouwen dat het om je heen is.

Het tweede beeld van Gods genade staat in Spreuken 16:15:

Als het gezicht van de koning oplicht, betekent dat leven, zijn gunst is als een verkwikkende regen.

In deze spreuk gaat het over een gewone koning. Jezus is niet zomaar een koning, maar de 'Koning der koningen'. Als Jezus' gezicht over ons oplicht, ziet Hij in zijn gunst op ons neer. Dat is het echte leven. Zijn genade is als een verkwikkende regen. Van geboorte ben ik een Brit en ik kan je vertellen dat de meeste Britten regen niet onmiddellijk associëren met zegen... Maar we moeten goed begrijpen dat in het land Israël regen gold als de grootste zegen, omdat de regen zorgde voor vruchtbaarheid - en dat betekende de zekerheid van voedsel en dus... leven. De zekerheid van een goede oogst stond of viel met de lenteregen of de late regen. Een wolk die verkwikkende lenteregen bracht, werd dus door de mensen met groot verlangen tegemoet gezien. Deze wolk van regen is de zekerheid van zegen, vruchtbaarheid en Gods overvloedige voorziening voor zijn volk. Gods genade, zijn gunst, is als zo'n wolk vol verkwikkende lenteregen.

Zie jezelf dus omringd door een beschermend schild van genade waarmee je problemen tegemoet treedt, en ook door die heerlijke, verkwikkende wolk van Gods genade die je leven elke dag verfrist.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat Uw genade een schild rondom mij is. Geef mij de moed om elke situatie tegemoet te treden, wetend dat Uw genade mij beschermd. Ook verfrist Uw genade mij elke dag opnieuw als een verkwikkende regen, die bovendien vruchtbaarheid en leven geeft! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.